Штампај  |   A A A

Омогућена је уплата хуманитарне помоћи жртвама поплаве у Србији путем PayPal сервиса из 193 земље и региона

Уплату хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији, посредством PayPal сервиса, је могуће извршити на интернет адреси:

floodrelief.gov.rs

На овој адреси се налазе и подаци о другим могућностима за уплату хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији.

The payment of humanitarian aid to flood victims in Serbia through PayPal is enabled in 193 countries and regions

It is possible to make payment of humanitarian aid for flood victims in Serbia, through PayPal, on the Internet at:

floodrelief.gov.rs

At this site you can also find information about other options for the payment of aid for flood victims in the Republic of Serbia.

Насловна

Актуелности

26.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ КЛАНИЦА
списак кланица које су изабране на основу Јавног позива за клање и прераду товних свиња власништво Дирекције, објављеног на сајту Републичке дирекције за робне резерве 21.04.2021. године

doc Преузмите обавештење

 

21.04.2021.

ПОЗИВ
КЛАНИЦАМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА КЛАЊЕ И ПРЕРАДУ ТОВНИХ СВИЊА ВЛАСНИШТВO ДИРЕКЦИЈЕ

doc Преузмите позив

 

26.03.2021.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ НАБАВКА ДОБАРА – НАТРОН ВЕНТИЛ ВРЕЋА
(БР 07/2021-01)

doc Конкурсна документација

 

17.02.2021.

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 4.000.000 KG МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА NPK (6:24:12) ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2020. И 2021. ГОДИНЕ ОБЈАВЉЕНОГ 31.08.2020. ГОДИНЕ

doc Преузмите обавештење

 

22.01.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСКАЗИВАЊУ ИНТЕРЕСОВАЊА О ВАКЦИНИЦАЊУ ПРОТИВ COVID-19

doc Преузмите обавештење

 

31.12.2020.

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 4.000.000 KG МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА NPK (6:24:12) ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2020. и 2021. ГОДИНЕ ОБЈАВЉЕНОГ 31.08.2020. ГОДИНЕ

doc Преузмите обавештење

 

25.11.2020.

ИЗМЕНA ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 4.000.000 KG МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА NPK (6:24:12) ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2020. И 2021. ГОДИНЕ ОБЈАВЉЕНОГ 31.08.2020. ГОДИНЕ

doc Преузмите обавештење

 

23.11.2020.

ОБАВЕШТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2020. ГОДИНЕ

doc Преузмите обавештење

 

10.11.2020.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2020. ГОДИНЕ објављеног 13.10.2020. године

doc Преузмите обавештење

 

13.10.2020.

Обавештење о куповини меркантилног кукуруза род 2020 године

doc Преузмите обавештење

 

10.09.2020.

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 4.000.000 kg МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА NPK (6:24:12) ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2020. и 2021. године објављеног 31.08.2020. године

doc Допуна јавног позива

 

10.09.2020.

ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА РАЗМЕНУ 13.992 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦЕ РОДА 2020. и 2021. ГОДИНЕ објављеног 28.08.2020. године

doc Обавештење о допуни јавног позива

 

03.09.2020.

ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 4.000.000 kg МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА NPK (6:24:12) ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2020. и 2021. године од 31.08.2020. године

doc ОГЛАС

 

31.08.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА РАЗМЕНУ 4.000.000 KG МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА NPK (6:24:12) ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2020. И 2021. ГОДИНЕ

doc ОГЛАС

 

28.08.2020.

ОГЛАС
ЗА РАЗМЕНУ 13.992 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦЕ РОДА 2020. и 2021. ГОДИНЕ

doc ОГЛАС

 

03.08.2020.

ЛИСТА КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

doc ЛИСТА КАНДИДАТА

 

10.06.2020.

ОГЛАС
О РАЗМЕНИ ПАСУЉА И ПИРИНЧА РАДИ ОБНАВЉАЊА

doc ОГЛАС

 

24.04.2020.

ЈАВНИ ОГЛАС
О РАЗМЕНИ 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ЗА 5.555 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ

doc ОГЛАС

 

17.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc Преузмите обавештење

 

10.03.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc Јавни позив за натуралну размену

doc Пример документације за физичка лица

doc Јавни позив за натуралну размену - допуна

 

05.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

“Доношењем Закључка Владе 05 број 339-11430/2019-6 на седници одржаној дана 30.01.2020. године, Оглас о продаји уља за ложење средње-С више није на снази. Понудјачима који су после 14.11.2019. године доставили понуде биће им враћене.”

 

03.03.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc Јавни позив за продају

 

04.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc Преузмите обавештење

 

22.11.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 12.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc Јавни позив за натуралну размену

doc Обавештење кланицама

doc Пример документације за физичка лица

 

08.11.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКУПУ КУКУРУЗА

doc Преузмите обавештење

 

08.10.2019.

ОГЛАС ПРОДАЈА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ-С

doc Преузмите оглас


Врло важно: Како је Републичка дирекција за робне резерве покренула поступак доношења Закључка Владе у вези Огласа о продаји уља за ложење средње С, међуресорна радна група обавештава потенцијалне понуђаче да ће се њихове понуде разматрати по доношењу Закључка Владе. Потенцијални понуђачи ће бити благовремено обавештени о датуму, времену и месту отварања понуда.

 

04.10.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc Преузмите обавештење

 

17.09.2019.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 17.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc ОБАВЕШТЕЊЕ

 

09.09.2019.

ДОПУНА И ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 17.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc Измена Јавног позива за натуралну размену

 

06.06.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ JУНАД

doc Јавни позив за натуралну размену

doc Пример документације за физичка лица

 

27.05.2019.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА О ПРОДАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc ОГЛАС

 

15.05.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

doc ОГЛАС

 

12.04.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 5.445 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ

doc ЈАВНИ ПОЗИВ

doc ПРИМЕР ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

05.04.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА РАЗМЕНУ 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ЗА 5.555 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ

doc ОГЛАС

 

28.02.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc ОГЛАС

 

10.12.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ

doc ОГЛАС

 

14.11.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

doc ОГЛАС

doc ИЗЈАВА

 

09.07.2018.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОД 2018. ГОДИНЕ

doc ОБАВЕШТЕЊЕ

 

06.06.2018.

АКТУЕЛНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

doc ПОДАЦИ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

doc ИЗЈАВА

 

01.06.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ
БЕСПОВРАТНА ИСПОРУКА МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА KAN 27%N ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

doc ЈАВНИ ПОЗИВ

doc ЗАХТЕВ ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА

 

18.04.2018.

О Г Л А С
ЗА РАЗМЕНУ 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ЗА 5.555 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ

doc ОГЛАС

 

12.03.2018.

О Г Л А С
ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc ОГЛАС