Насловна » Архива » Актуелности » 2011.

Актуелности - Архива

Актуелности из 2011. године

16. новембар 2011.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 15. новембра 2011. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши куповину до 50.000 тона меркантилног кукуруза род 2011. године. Цена меркантилног кукуруза је 18,00 д/кг ( у цену урачунат ПДВ ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се од физичких лица-носилаца комерцијалних пољопривредних породичних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, а налазе се у активном статусу и земљорадничких задруга, које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног породичног газдинства биће 10 тона а максимална 100 тона.

Максимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једне земљорадничке задруге је 150 тона.

14. новембар 2011.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 11. новембра 2011. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, из републичких робних резерви, да на зајам 42.400 тона уља за ложење средњег-С топланама.

07. новембар 2011.

Влада Републике Србије је на телефонској седници у петак, 04. новембра 2011. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве интервентно прода до 3.000 тона белог шећера месечно у наредна два месеца.

Малопродајна цена шећера биће до 95 динара по килограму, а у њу је укључен и порез на додату вредност ( ПДВ ).

Републичка дирекција ће робним снабдевачима продавати шећер по цени од 80 динара по килограму, а они ће бити у обавези да шећер у својим продајним објектима продају по утврђеној малопродајној цени.

Спискове носилаца снабдевања са количинама сачиниће Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде-Сектор за трговину, цене и заштиту потрошача.