Насловна » Архива » Информатор

Информатори - Архива

Информатор - Јун 2020.

Информатор о раду (.pdf)

Информатор - Новембар 2019.

Информатор о раду (.pdf)

Информатор - Август 2019.

Информатор о раду (.pdf)

Информатор - Јул 2018.

Информатор о раду(.doc)

Информатор - Mарт 2018.

Информатор о раду(.doc)

Информатор - Фебруар 2018.

Информатор о раду(.doc)

Информатор - Децембар 2017.

Информатор о раду(.doc)

Информатор - Новембар 2017.

Информатор о раду (.doc)

Информатор - Октобар 2017.

Информатор о раду (.doc)

Информатор - Септембар 2017.

Информатор о раду (.doc)

Информатор - Август 2017.

Информатор о раду (.doc)

Информатор - Мај 2017.

Информатор о раду (.doc)

 

doc

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве

 

pdf

Државна помоћ у енергентима 2015.год

pdf

Државна помоћ у прехрамбеним производима за 2015. год.

pdf

Државна помоћ у лековима и медицинским средствима за 2015.год

pdf

Државна помоћ у енергентима 2016.год

pdf

Државна помоћ у прехрамбеним производима за 2016.год

xls

Извештај о раду Дирекције за 2015 годину

xls

Извештај о приходима и расходима за 2015. годину

xls

Извештај о приходима и расходима за 2016. годину

xls

План јавних набавки за 2015. годину

xls

План јавних набавки за 2016. годину

xls

Преглед основних средстава

xls

Реализација јавних набавки у 2015. години

xls

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

xls

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

xls

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

xls

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

xls

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

xls

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Информатор - Oктобар 2016.

Информатор о раду (.doc)

Информатор - Август 2016.

Информатор о раду (.doc)

Информатор - Март 2016.

Информатор о раду (.doc)

Информатор - Децембар 2012.

Информатор о раду (.doc)

Прилог 1 уз Информатор о раду (.xls)

Информатор - Децембар 2011.

Информатор о раду (.doc)

Прилог 1 уз Информатор о раду (.xls)