Насловна » Архива » Конкурси и тендери » Конкурси и тендери у 2012

Конкурси и тендери у 2012.

 

Набавка радова на санацији крова у складишту ГТ у Ирига за потребе Републичке дирекције за робне резерве
(ЈН 23/2012-03)

doc

Јавни позив

 

Набавкa услуге сервисирања и поправке Службених аутомобила марке Hyundai
(ЈН МВ број 37/2012-03)

pdf

Конкурсна документација

 

Набавкa услугa одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције
(ЈН MB број: 36/2012-03)

doc

Конкурсна документација

 

Набавка услуге сервисирања и поправке Службених аутомобила
(ЈН MB број 33/2012-03-обликована по партијама)

pdf

Конкурсна документација

 

Набавка услуге израде пројектно техничке документације, потребне за изградњу резервоара 4 х 15.000 м3 за складиштење нафтних деривата
(ЈН 19/2012-03)

doc

Јавни позив

 

Продајa непокретне имовине дужника ГТП ''ТРЕШЊА'' Београд путем усменог јавног надметања

doc

Оглас

 

Набавка услуга руковања и одржавања складишта генералног терета
(ЈН 18/2012-03)

doc

Јавни позив

 

Натуралнa разменa меркантилног кукуруза за товну стоку

zip

Конкурсна документација

 

doc

Набавка радова на санацији крова у складишту ГТ у Ирига

doc

Јавни позив за прикупљање понуда - Уље

doc

Јавни позив за прикупљање понуда - Шећер

doc

Јавни позив за прикупљање понуда - Kухињска со

doc

Јавни позив за прикупљање понуда - Mазут

doc

Набавка грађевинског материјала

doc

Набавкa услугe одржавања серверских клима уређаја у Београду и Новом Саду

doc

Набавка услуге вршење превентивне и системтске заштите робе и складишта од штеточина и сузбијање корова у складиштима дирекције

doc

Набавкa услугe редовног одржавања и поправке лифтова у складиштима републичке дирекције за робне резерве ГТ Београд и АИК Нови Пазар

doc

Aукцијскa продајa непокретности

zip

Конкурсна документација за набавку услуга осигурања аутомобила власништво републичке дирекције за робне резерве

pdf

Jавна набавка услуга руковања и одржавања складишта и робе у АИК-у у Новом Пазару

doc

Конкурсна документација за набавку радова у складиштима Дирекције

doc

Конкурсна документација за набавку услуге поправке, сервисирања и набавке делова у АИК-у Нови Пазар

doc

Конкурсна документација за набавку услуге квантитативнe и квалитативне контроле меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза и квантитативне и квалитативне контроле меркантилне пшенице приликом прелокације из силоса складиштара у силос наручиоца у Новом Пазару

doc

Продаја непокретне имовине дужника ГТП ''ТРЕШЊА'' Београд путем усменог јавног надметања

doc

Одговор на питања у вези конкурсне документације за видео надзор

doc

Одговор у вези конкурсне документације за видео надзор

doc

Конкурсна документација за набавку услуге коришћења wireless (бежичног) интернета у службеним просторијама наручиоца у Београду и Новом Саду као и бежичног преноса пословних података између Београда и Новог Сада

doc

Оглас за продају челичног отпада из републичких робних резерви

doc

Конкурсна документација за набавку услуге инсталирања видео надзора у ГТ Београд

doc

Јавни позив за прикупљање пријава (I фаза рестриктивног поступка) за набавку услуге транспорта за потребе Републичке дирекције за робне резерве

doc

Конкурсна документација за набавку услуге квантитативнe и квалитативне контроле меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза и квантитативне и квалитативне контроле меркантилне пшенице приликом прелокације из силоса складиштара у силос наручиоца у Новом Пазару

doc

Јавни позив за прикупљање понуда

doc

Конкурсна документација за набавку услуге инсталирања видео надзора у ГТ Београд

doc

Конкурсна документација за набавку услуге редовног сервисирања и баждарења мерно регулационе опреме у складиштима Дирекције

doc

Конкурсна документација за набавку услуга квалитативне контроле брашна т-500 и пшеничног сточног брашна у складишту аик нови пазар

doc

Конкурсна документација за набавку добара – Једног brand рачунара и једног lcd монитора

doc

Јавни позив за прикупљање понуда

doc

Конкурсна документација за набавку услугa интервентног одржавања серверске опреме у Београду и Новом Саду

doc

Конкурсна документација за набавку услуге фумигације меркантилне пшенице

doc

Конкурсна документација за набавку добара – натрон вентил врећа

doc

Конкурсна документација за набавку добара – brand database сервера и монтажа

doc

Конкурсна документација за набавку добара - једног lcd монитора од 22“ или 23“ и једног рачунара

doc

Конкурсна документација за набавку медијских услуга

doc

Претходни распис о намери да спроведе јавне набавке добара чија је процењена вредност већа од 50.000.000,00 динара

doc

Prior notice on the intention to conduct the public procurement of goods with estimated value greater than 50.000.000,00 Serbian dinars

doc

Конкурсна документација за набавку добара - канцеларијског материјала

doc

Позив за подношење понуде за услугу превођења текста са српског на енглески језик, за потребе Републичке дирекције за робне резерве

doc

Конкурсна документација за набавку добара - материјал за саобраћај (картице за гориво)

xls

Преглед реализованих јавних набавки велике и мале вредности за период од 01.01.-31.12.2011.године