Насловна » Архива » Конкурси и тендери » Конкурси и тендери у 2013

Конкурси и тендери у 2013.

 

Набавка услугe редовног одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА број 24/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ВРШЕЊА ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБА И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. МВ 25/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-БРЕНД РАЧУНАРИ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН 27/2013-06)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – МУЛТИФУНКЦИЈСКИ ЛАСЕРСКИ УРЕЂАЈ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ 26/2013-06)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ, СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Продаја челичног oтпада из републичких робних резерви

doc

Оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ 23/2013-06)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Продаја челичног oтпада из републичких робних резерви

doc

Оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ-РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У НОВИ ПАЗАР
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА: НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА И ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ бр. 20/2013-02)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА ЈЕСТИВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2013-01)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Invitation for bids

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ПП АПАРАТА И ХИДРАНАТА И ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛЕ ОПРЕМЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. МН 16/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ИМОВИНЕ И АУТОМОБИЛА
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 07/2013-05)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одговор на питање 4

doc

Одговор на питање 5

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ЕЛЕКТРО РАДОВИ И РАДОВИ НА СПОЉНОЈ И УНУТРАШЊОЈ РАСВЕТИ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ПРИЈЕПОЉУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈН МВ бр. 18/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ - ГУМЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. МН 19/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Допуна конкурсне документацијe

doc

Допуна конкурсне документацијe 2

doc

Допуна конкурсне документацијe 3

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ПОПРАВКА ЛИФТОВА У СКЛАДИШТУ ГТ БЕОГРАД
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. МН 17/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Допуна конкурсне документацијe

doc

Допуна конкурсне документацијe 2

doc

Допуна конкурсне документацијe 3

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА И ИРИГУ, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН број 8/2013-03

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Додатна појашњења конкурсне документације

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

 

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2013-03)

doc

Позив за подношење понудa

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ, СЕРВИСИРАЊА И НАБАВКЕ ДЕЛОВА У АИК-У НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2013-03)

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка услуге - Oracle техничка подршка

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

doc

Позив за подношење понуде

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА
(ЈН 06/2013-01)

doc

Позив за подношење пријава

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Набавкa услуге одржавања и иновирања пословног програма Breza ERP и администрирање системског софтвера Linux
(ЈН 4/2013-05)

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку услуга одржавање и иновирање пословног програма BREZAERP и администрирање системског софтвера LINUX

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

doc

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања и иновирања пословног програма Breza ERP и администрирање системског софтвера Linux

 

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије

doc

Оглас

 

Продаја неусловних дрвених палета и неисправнe рампe за навоз

doc

Оглас

 

Услуга руковања складиштима генералног терета
( ЈН 1/2013-03)

doc

Услуга руковања складиштима генералног терета

doc

Допуна јавног позива за прикупљање понуда за јавну набавку услуге руковања складиштима генералног терета у Београду, Лесковцу, Лозници, Оџацима, Иригу и Пријепољу за потребе Републичке дирекције за робне резерве број ЈН 1/2013-03

doc

Одлукa о продужењу рока за подношење понуда

doc

Обавештење о продужењу рока за достављање и отварање понуда по јавној набавци ЈН 1/2013-03

 

Претходни распис - Prior notice

doc

Prior notice on the intention to conduct the public procurement of goods with estimated value greater than 50,000,000.00 RSD

doc

Претходни распис о намери да спроведе јавне набавке добара и радова чија је процењена вредност већа од 50.000.000,00 динара

 

Продајa пољопривредно - прехрамбених производа

doc

Јавни оглас

doc

Изменa и допунa јавног огласа о продаји пољопривредно - прехрамбених производа

 

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Конкурсна документација за набавку услуге поправке, сервисирања и набавке делова у АИК-у Нови Пазар

doc

Позив за подношење понуде

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН МВ 12/2013-05

doc

Позив за подношење понуде - Набавкa услуге интернета у Београду и Новом Саду и пренос података Београд-Нови Сад

doc

Набавкa услуге интернета у Београду и Новом Саду и пренос података Београд-Нови Сад

doc

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање рачунарске опреме ван гарантног рока

doc

Обавештење о закљученом уговору - Набавка добара, материјала за саобраћај

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о додели уговора

zip

Конкурсна документација за јавну набавку услуге утврђивања стања залиха методом кубицирања и квалитета у меркантилном кукурузу и меркантилној пшеници

zip

Набавка добара, материјал за саобраћај-аутомобилске гуме, монтажа, балансирање и уградња вентила

doc

Услуге транспорта за потребе Републичке дирекције за робне резерве

doc

Исправка конкурсне документације број 404-229/2013-03 од 02.04.2013 године

doc

Набавкa опреме и монтажe видео надзора у складиштима Дирекције ГТ Лесковац и ГТ Ириг

doc

Набавкa добара - канцеларијског материјала

doc

Продајa алуминијумског oтпада из републичких робних резерви

doc

Конкурсна документација за набавку услуге фумигације меркантилне пшенице

doc

Конкурсна документација за набавку добара -материјал за саобраћај (картице за гориво)

doc

Услугa вештачења непокретности, за потребе Републичке дирекције за робне резерве