Насловна » Документа » Документа Дирекције

Документа Дирекције

pdf

План јавних набавки за 2020. годину

 

pdf

Правилник о заштити података о личности

pdf

План јавних набавки за 2019. годину

pdf

Образац А

pdf

Образац А1

pdf

Образац А2

pdf

Образац Б

pdf

Образац Г

pdf

Образац В1-В2

pdf

Извршење буџета 000-30-09-2019.

pdf

Извршење буџета 0003-30-09-2019.

pdf

Извршење буџета 40001-30-09-2019.

pdf

Извршење буџета 50001-30-09-2019.

 


pdf

План јавних набавки за 2018. годину

doc

Извештај о раду Републичке дирекције за робне резерве за 2017. годину

pdf

Квартални 2 - образац Г

pdf

Квартални 2 - образац Б1 и Б2

pdf

Квартални 2 - образац Б

pdf

Квартални 2 - образац А2

pdf

Квартални 2 - образац А1

pdf

Квартални 2 - образац А

pdf

Квартални 1 - образац Г

pdf

Квартални 1 - образац Б1 и Б2

pdf

Квартални 1 - образац Б

pdf

Квартални 1 - образац А2

pdf

Квартални 1 - образац А1

pdf

Квартални 1 - образац А

pdf

Образац V1-V2 - исходи поступака - поништени/обустављени поступци

pdf

Образац Г - набавке на које се Закон не примењује

pdf

Образац Б - подаци о уговорима у поступку

pdf

Образац А2 - извршење уговора

pdf

Образац А1 - измене уговора

pdf

Образац А - подаци o уговорима

pdf

План јавних набавки за 2017. годину

pdf

Квартални извештај за ЈН за IV - образац А

pdf

Квартални извештај за ЈН за IV - образац А1

pdf

Квартални извештај за ЈН за IV - образац А2

pdf

Квартални извештај за ЈН за IV - образац Б

pdf

Квартални извештај за ЈН за IV - образац Г

pdf

Квартални извештај за ЈН за IV - образац В1 и В2

pdf

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДИНЕ

pdf

ПОДАЦИ О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

pdf

ПОДАЦИ О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

pdf

ПОДАЦИ О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

pdf

ПОДАЦИ О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

pdf

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈН

pdf

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈНМВ

pdf

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

pdf

ИЗМЕНA ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ БРОЈ 1

pdf

ПРОШИРЕНА ВЕРЗИЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

pdf

ПОДАЦИ О УГОВОРИМА

pdf

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

doc

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

doc

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

doc

ОБРАЗАЦ A1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

doc

ОБРАЗАЦ A2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

doc

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

doc

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

doc

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

doc

ПРАВИЛНИК О ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

doc

ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ

doc

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

doc

Правилник о признавању кала и растура за пољопривредно-прехрамбене производе Републичких робних резерви

doc

Планирана и извршена средства буџета са 31.07.2016. године

doc

Планирана и извршена средства буџета са 31.07.2016. године

doc

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве

doc

Буџет Републичке дирекције за робне резерве за 2013. Годину

doc

Извештај о поступцима јавних набавки