Насловна » Документа » Документа Дирекције

Документа Дирекције


pdf

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЂЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

pdf

ИЗМЕНA ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ БРОЈ 1

pdf

ПРОШИРЕНА ВЕРЗИЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

pdf

ПОДАЦИ О УГОВОРИМА

pdf

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

doc

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЂЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

doc

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

doc

ОБРАЗАЦ A1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

doc

ОБРАЗАЦ A2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

doc

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

doc

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

doc

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

doc

ПРАВИЛНИК О ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

doc

ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ

doc

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

doc

Правилник о признавању кала и растура за пољопривредно-прехрамбене производе Републичких робних резерви

doc

Планирана и извршена средства буџета са 31.07.2016. године

doc

Планирана и извршена средства буџета са 31.07.2016. године

doc

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве

doc

Буџет Републичке дирекције за робне резерве за 2013. Годину

doc

Извештај о поступцима јавних набавки