Штампај  |   A A A

Насловна » Конкурси и тендери

Конкурси и тендери

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА БГ - НС, ЈН МВ бр. 3/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЈН MВ број 2/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН бр. 5/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА Р-6 И ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ Р-5 И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРАТЕЋОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЈН број 4/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр.1 у ЈН број 4/2018-03

doc

Обавештење у вези обиласка складишта

doc

Одговор на питање бр.2 у ЈН број 4/2018-03

doc

Обавештење у вези обиласка складишта

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ број 4/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ЗА КОНТРОЛУ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН број 2/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр.1 у ЈН број 2/2018-03

doc

Одговор на питање бр.2 у ЈН број 2/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ РАДОВЕ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ДИРЕКЦИЈЕ ГТ БЕОГРАД, ЈН број 3/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питања бр. 1 у вези конкурсне документације

doc

Одговор на питања бр. 2 у вези конкурсне документације

doc

Одговор на питања бр. 3 у вези конкурсне документације

doc

Одговор на питања бр. 4 у вези конкурсне документације

ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН МВ број 1/2018-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације бр. 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Измена конкурсне документације бр. 2

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење o закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ЈН број 30/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење o закљученом уговору П 1

doc

Обавештење o закљученом уговору П 2

doc

Обавештење o закљученом уговору П 3

doc

Обавештење o закљученом уговору П 7

doc

Обавештење o закљученом уговору П 19

doc

Одлука о додели уговора - преговарачки поступак

doc

Одлука о обустави поступка - преговарачки поступак

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 29/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр 1

doc

Одговор на питање број 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊA И ПОПРАВКE СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА ЈН MВ број 28/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П1

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА ЈН MВ број 29/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ (и то до 4.000 тона меркантилног кукуруза размениће се за товне свиње, и до 6.000 тона за товну јунад ) СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

doc

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ПОЛИЦЕ И ОРМАНИ ЗА АРХИВИРАЊЕ,
ЈН MВ број 21/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА,
ЈН MВ број 26/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка јавне набавке

doc

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПАЈНЕР НОСАЧА,
МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И АТИПИЧНИХ ПОЉА РАСПОНА
3м ИЗ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЈН MВ број 27/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА (ПРОДАКТА СИСТЕМ)
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 28/2017-06

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Одржавање и иновирање пословног програма и администрирање системског софтвера Отворени поступак број: ЈН 27/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације број 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИКОЛИЦА ЈН БР. 25/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ВАГЕ СА ЧЕЛИЧНИМ МОСТОМ У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 22/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга- израде пројектне документације за изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкцију Пристана 2 са пратећим инфраструктурама са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата " Смедерево'' у Смедереву
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Oдговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације бр.2

doc

Oдговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Решење о исправци грешке у Одлуци о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ- ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1 - ГТ ЛОЗНИЦА
ПАРТИЈА 2 - АИК НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Oдговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

САНАЦИЈА КРОВА У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ИРИГУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2017-03

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/2017-03

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: ЈН МВ 20/2017-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТЕМ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ПРИЈЕПОЉУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ДУПЛО ФАЛЦОВАНИ ГЛИНЕНИ ЦРЕП, ЈН бр. 23/2017-02, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Опрема за саобраћај, ЈН бр. 21/2017-03, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П1

Материјал за саобраћај – гориво ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 19/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БЕЛОГ ПАСУЉА I КЛАСЕ КАЛИБРАЖЕ 6-9 мм род 2017.године ЈН бр. 17/2017-01-отворени поступак

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Oдговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Oдговор на питање 4

doc

Измена конкурсне документације 3

doc

Oдговор на питање 5

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА ЈН БР. 14/2017-05, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ЈН БРОЈ 15/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ЛОЗНИЦИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка за П1

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - Вођење стручног надзора на извођењу радова на санацији и реконструкцији хидрантске мреже на складишту Смедерево у Смедереву ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 18/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 1

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка за П6

doc

Oбавештење о обустави поступка за П6

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 3

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 4

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 5

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – Вођење стручног надзора над извођењем радова на модернизацији управљачких безбедносних система на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 17/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ИНТЕРВЕНИСАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА број ЈН 11/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА И ОДРЖАВАЊА СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1

 

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка - Полице и ормани за архивирање, ЈН МВ бр.13/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка

Јавна набавка услуге- јодирање кухињске соли, ЈН МВ 14/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 16/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ-ВРБАС ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 15/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Услуге интернета у Београду и Новом Саду и пренос података Београд-Нови Сад., ЈН МВ бр.11/2017-05;

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Допуна конкурсне документације 1

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о додели уговора

Дорада семенске пшенице, ЈН бр.10/2017-01; ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Oдговор на питање 4

doc

Oдговор на питање 5

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Oдговор на питање 6

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ЈАВНА НАБАВКА ГЛАЗИРАНОГ ПИРИНЧА I КЛАСЕ ЈН бр. 8/2017-01-отворени поступак

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Oдговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 12/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНТРУКЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Обавештење - обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Oдговор на питање 4

doc

Oдговор на питање 5

doc

Oдговор на питање 6

doc

Иѕмена и допуна 1

doc

Oдговор на питање 7

doc

Иѕмена и допуна 2

doc

Oдговор на питање 8

doc

Oдговор на питање 9

doc

Oдговор на питање 10

doc

Oдговор на питање 11

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 10/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о додели уговора за П2 и П3

doc

Одлука о обустави поступка за П1

doc

Oбавештење о обустави поступка

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П 2

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П 3

Редовно одржавање и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у складиштима Дирекције ЈН МВ 9/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Допуна конкурсне документације

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

За јавну набавку добара – грађевински материјал-дупло фалцовани глинени цреп Отворени поступак број 6/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Допуна конкурсне документације 1

doc

Допуна конкурсне документације 2

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

OДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ЈН МВ 7/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Изменa конкурсне документације бр. 1

doc

Oдговор на питање бр. 1

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА - ЈН МВ 8/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 2

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И МАШИНСКИХ РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ДРУГА ФАЗА ЈАВНА НАБАВКА број 18/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБА НА СТАЊУ - ЈН МВ 2/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 05/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора ѕа П1, П2, П3, П4 и П5

doc

Одука о обустави поступка ѕа П6

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 5

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 4

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 3

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 1

doc

Одлука о додели уговора ѕа П 6

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 6

doc

Oбавештење о обустави поступка П 6

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (радне станице, штампачи и скенери) ЈН МВ број 4/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ ЈН МВ бр. 5/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ОГЛАС ЗА РАЗМЕНУ 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ЗА 5.555 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ

doc

Преузмите текст огласа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈН МВ 6/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НОВИ САД ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 4/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – канцеларијски материјал - ЈН МВ 3/2017-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

pdf

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc

Преузмите текст јавног огласа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 31/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Одлука о закљученим оквирним споразумима

doc

Одлука о измени одлуке

doc

Обавештење о обустави поступка за 21 П

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 36

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 3

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 9

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 27

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 33

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 27

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 33

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 36

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 29

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 24

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 23

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 18

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 11

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 4

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 12

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 2

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 15

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 19

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 20

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 15

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 29

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 38

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 25

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 39

doc

Одлука о закљученoм оквирнoм споразуму

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 5

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 23

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 27

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 29

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 20

ЈАВНА НАБАВКА услуге - Избор складиштара за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, ЈН број 1/2017-01, по партијама

doc

Одлука о обустави преговарачког поступка са објављивањем позива

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума преговарачког поступка са објављивањем позива

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П1

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П6

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П11

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П23

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П24

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П26

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П28

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П30

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П31

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П39

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П49

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П55

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П62

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П67

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П75

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П80

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П94

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П95

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П96

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П97

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П99

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П100

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П114

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П119

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П125

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П133

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П134

doc

Обавештење о обустави поступка за П7, П61, П63, П77, П78 и П130

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 54

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 56

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 124

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 8

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 9

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 73

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 74

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П6

doc

Обавештење о закљученом уговору за П8

doc

Обавештење о закљученом уговору за П9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П26

doc

Обавештење о закљученом уговору за П28

doc

Обавештење о закљученом уговору за П30

doc

Обавештење о закљученом уговору за П39

doc

Обавештење о закљученом уговору за П49

doc

Обавештење о закљученом уговору за П54

doc

Обавештење о закљученом уговору за П55

doc

Обавештење о закљученом уговору за П62

doc

Обавештење о закљученом уговору за П67

doc

Обавештење о закљученом уговору за П71

doc

Обавештење о закљученом уговору за П73

doc

Обавештење о закљученом уговору за П75

doc

Обавештење о закљученом уговору за П79

doc

Обавештење о закљученом уговору за П80

doc

Обавештење о закљученом уговору за П94

doc

Обавештење о закљученом уговору за П95

doc

Обавештење о закљученом уговору за П97

doc

Обавештење о закљученом уговору за П99

doc

Обавештење о закљученом уговору за П114

doc

Обавештење о закљученом уговору за П119

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 100

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 23

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 72

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 74

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 96

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 124

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 119

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 125

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 134

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 49

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 94

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 26

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 28

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 30

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 67

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 95

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 97

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 99

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 114

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 8

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 73

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 79

doc

Обавештење о закљученом уговору П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору П 39

doc

Обавештење о закљученом уговору П 54

doc

Обавештење о закљученом уговору П 56

doc

Обавештење о закљученом уговору П 71

Јавна набавку добара – негазирана флаширана вода за пиће - ЈН МВ 26/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН MВ број 29/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА ЈН MВ број 27/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПАЈНЕР НОСАЧА, МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, АТИПИЧНИХ ПОЉА 3м И МЕТАЛНИХ САНДУКА ИЗ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, ЈН MВ број 28/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA –МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН МВ 25/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - сервисирање и поправка службених аутомобила,
редни број ЈН МВ 23/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – поправка и сервисирање виљушкара у складиштима генералног терета (Београд, Ириг, Лесковац, Лозница и Оџаци) и у складишту АИК-Нови Пазар
ЈН MВ 24/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 28/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – канцеларијски материјал- ЈН МВ 22/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

JАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – квалитативна и квантитативна контрола обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима Дирекције
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 29/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – МОДЕРНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЧКИХ БЕЗБЕДНОСНИХ СИСТЕМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ „ПОЖЕГА“ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Обавештење о обиласку складишта

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Појашњење ЈН

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА
ЈАВНА НАБАВКА MВ број 20/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА број 26/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 21/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење за обилазак ГТ Бгд

doc

Oбавештење о обустави поступка

doc

Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Позив за подношење понуда - енглески

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 5

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 6

doc

Одговор на питање 7

doc

Одговор на питање 8

doc

Одговор на питање 9

doc

Одговор на питање 10

doc

Одговор на питање 11

doc

Одговор на питање 12

doc

Одговор на питање 13

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 12

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 14

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 15

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 16

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 17

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 19

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 20

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 21

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 22

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 25

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 32

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 33

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 34

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 35

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 37

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 41

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 42

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 43

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 44

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 45

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 50

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 51

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 57

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 58

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 59

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 64

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 65

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 76

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 84

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 85

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 86

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 87

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 88

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 89

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 92

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 93

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 101

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 105

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 106

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 107

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 108

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 109

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 115

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 117

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 118

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 120

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 121

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 122

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 127

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 128

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 129

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 131

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 132

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 135

doc

Обавештење о обустави поступка П77

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 46

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 47

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 48

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 49

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 39

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 10

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 110

doc

Обавештење о закљученом уговору П10

doc

Обавештење о закљученом уговору П12

doc

Обавештење о закљученом уговору П14

doc

Обавештење о закљученом уговору П15

doc

Обавештење о закљученом уговору П21

doc

Обавештење о закљученом уговору П22

doc

Обавештење о закљученом уговору П32

doc

Обавештење о закљученом уговору П33

doc

Обавештење о закљученом уговору П43

doc

Обавештење о закљученом уговору П45

doc

Обавештење о закљученом уговору П47

doc

Обавештење о закљученом уговору П50

doc

Обавештење о закљученом уговору П57

doc

Обавештење о закљученом уговору П59

doc

Обавештење о закљученом уговору П64

doc

Обавештење о закљученом уговору П65

doc

Обавештење о закљученом уговору П76

doc

Обавештење о закљученом уговору П92

doc

Обавештење о закљученом уговору П101

doc

Обавештење о закљученом уговору П106

doc

Обавештење о закљученом уговору П108

doc

Обавештење о закљученом уговору П110

doc

Обавештење о закљученом уговору П115

doc

Обавештење о закљученом уговору П118

doc

Обавештење о закљученом уговору П120

doc

Обавештење о закљученом уговору П121

doc

Обавештење о закљученом уговору П127

doc

Обавештење о закљученом уговору П129

doc

Обавештење о закљученом уговору П131

doc

Обавештење о закљученом уговору П135

doc

Обавештење о закљученом уговору П 87

doc

Обавештење о закљученом уговору П 88

doc

Обавештење о закљученом уговору за П19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П20

doc

Обавештење о закљученом уговоруза П25

doc

Обавештење о закљученом уговору за П31

doc

Обавештење о закљученом уговору за П42

doc

Обавештење о закљученом уговору за П12

doc

Обавештење о закљученом уговору за П14

doc

Обавештење о закљученом уговору за П15

doc

Обавештење о закљученом уговору за П17

doc

Обавештење о закљученом уговору за П21

doc

Обавештење о закљученом уговору за П22

doc

Обавештење о закљученом уговору за П32

doc

Обавештење о закљученом уговору за П41

doc

Обавештење о закљученом уговору за П50

doc

Обавештење о закљученом уговору за П57

doc

Обавештење о закљученом уговору за П64

doc

Обавештење о закљученом уговору за П76

doc

Обавештење о закљученом уговору за П84

doc

Обавештење о закљученом уговору за П85

doc

Обавештење о закљученом уговору за П86

doc

Обавештење о закљученом уговору за П92

doc

Обавештење о закљученом уговору за П93

doc

Обавештење о закљученом уговору за П101

doc

Обавештење о закљученом уговору за П105

doc

Обавештење о закљученом уговору за П117

doc

Обавештење о закљученом уговору за П118

doc

Обавештење о закљученом уговору за П120

doc

Обавештење о закљученом уговору за П131

doc

Обавештење о закљученом уговору за П132

doc

Обавештење о закљученом уговору за П89

doc

Обавештење о закљученом уговору за П107

doc

Обавештење о закљученом уговору за П108

doc

Обавештење о закљученом уговору за П109

doc

Обавештење о закљученом уговору за П115

doc

Обавештење о закљученом уговору за П121

doc

Обавештење о закљученом уговору за П122

doc

Обавештење о закљученом уговору за П37

doc

Обавештење о закљученом уговору за П43

doc

Обавештење о закљученом уговору за П59

doc

Обавештење о закљученом уговору за П65

doc

Обавештење о закљученом уговору за П106

doc

Обавештење о закљученом уговору за П127

doc

Обавештење о закљученом уговору за П128

doc

Обавештење о закљученом уговору за П135

doc

Обавештење о закљученом уговору за П10

doc

Обавештење о закљученом уговору за П110

doc

Обавештење о закљученом уговору за П44

doc

Обавештење о закљученом уговору за П58

doc

Обавештење о закљученом уговору за П46

doc

Обавештење о закљученом уговору за П48

doc

Обавештење о закљученом уговору за П33

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА

ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА (ПРОДАКТА СИСТЕМ) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 24/2016-06

doc

Oбавештење о покретању постуока

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ORACLE ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЧЛАНУ 36.ст.1.тач.2
ЈАВНА НАБАВКА број 19/2016-05

doc

Oбавештење о покретању постуока

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И МАШИНСКИХ РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ПРВА ФАЗА
ЈАВНА НАБАВКА број 18/2016-03

doc

Позив за подношење пријава

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одлука о обустави поступка за партију 2

doc

Одлука о признанању квалификација за партија 1

doc

Обавештење о обустави поступка за партију 2

doc

Обавештење о признанању квалификација за партија 1

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о признанању квалификација П1- после ажурирања листе

doc

Одлука о признанању квалификација П1- после ажурирања листе

doc

Обавештење о признанању квалификација П1- после другог ажурирања листе

doc

Одлука о признанању квалификација П1- после другог ажурирања листе

doc

Одлука о признанању квалификација - после трећег ажурирања листе

doc

Обавештење о признанању квалификација П1- после трећег ажурирања листе

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршење хидрогеолошких испитивања и израде елабората за бунар за водоснабдевање ППЗ система на инсталацији НД Пожега у Пожеги
ЈН МВ бр.18/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР НОВИ САД
ЈН МВ 17/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКA УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈН МВ 16/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора 02.08.2016.

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора 17.08.2016.

doc

Обавештење о закљученом уговору

РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН БР. 16/2016-03.

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора за П 1, 2, 3, 4 и 5

doc

Одлука о обустави поступка за П 6

doc

Обавештење о обустави поступка за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору П 5

doc

Одлука о додели уговора за П 6

doc

Одлука о измени и допуни одлуке о додели уговора за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору П 6

На основу Закључка Владе 05 Број: 361-5341/2016 од 13.06.2016. године
ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

doc

Оглас

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 15/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршење хидрогеолошких испитивања и израде елабората за бунар за водоснабдевање ППЗ система на инсталацији НД Пожега у Пожеги
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број бр. 14/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 13/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 12/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 12/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА Breza ERP И АДМИНИСТРИРАЊЕ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ЈН број 14/2016-05

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА Р 27 ОД 60.000 м3 И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ПОВЕЗИВАЊА РЕЗЕЗЕРВОАРА Р- 27 НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 11/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО И СИРОВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ
ЈАВНА НАБАКА МВ број 10/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о закљученом уговору П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА број 13/2016-02

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА - ДОБАРА ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора за П1

doc

Одлука о обустави поступка за П2, П3,П4 и П5

doc

Обавештење о обустави поступка за П2, П3,П4 и П5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 09/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ И ПРЕНОС ПОДАТАКА ВЕОГРАД – НОВИ САД
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 08/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ, ГОРИВО
ЈН МВ бр. 7/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи два резервоара на инсталацији ''Пожега'' у Пожеги и то:
- Р-5 од 5.000м3 са припадајућом танкваном и
- Р-6 од 5.000м3 са припадајућом танкваном и пратећом инфраструктуром за резервоаре.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 9/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење - обилазак инсталације Пожега

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА ИНСТАЛАЦИЈИ „ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 8/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 4

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 11.10.2016

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДВА РЕЗЕРВОАРА ОД ПО 20.000М3 И САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИСТАНА 2 СА ПРАТЕЋИМ ИНФРАСТРУКТУРАМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 6/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о продужењу рока 1

doc

Одговор на питање 5

doc

Одговор на питање 6

doc

Измена конкурсне документације 3

doc

Обавештење о продужењу рока 2

doc

Измена конкурсне документације 4

doc

Обавештење о продужењу рока 3

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о oбустави поступка

doc

Обавештење о oбустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА-ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 7/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 05/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о oбустави П3

doc

Обавештење о oбустави П6

doc

Обавештење о oбустави П2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П4

doc

Одлука о oбустави

doc

Обавештење о закљученом уговору за П5

doc

Одлука о додели уговора за П3 и П6

doc

Одлука о додели уговора за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П6

doc

Одлука о измени уговора за П5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Одлука о измени уговора за П4

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 05/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 06/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ПРВА ФАЗА
ЈАВНА НАБАВКА број 04/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Питања и одговори 3

doc

Питања и одговори 4

doc

Питања и одговори 5

doc

Питања и одговори 6

doc

Питања и одговори 7

doc

Одлука о признавању квалификације

doc

Одлука о обустави

doc

Обавештење о признавању квалификације П3

doc

Обавештење о обустави поступка П1

doc

Обавештење о обустави поступка П2

doc

Обавештење о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

doc

Одлука о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

doc

Одлука о признавању квалификације

doc

Обавештење о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

 

ЈАВНА НАБАВКА МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 02/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Позив за подношење понуда- Енглески

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Питања и одговори 3

doc

Питања и одговори 4

doc

Питања и одговори 5

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

doc

Одлука о обустави поступка 2

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

doc

Одлука о обустави поступка 3

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – контрола квалитета и квантитета роба на стању, контрола квалитета и квантитета меркантилне пшенице приликом испоруке из силоса складиштара Дирекције и пријема у силос у Новом Пазару и контрола квалитета брашна Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата.
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ бр. 04/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Измена oдлукe

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА У
БАЈИНОЈ БАШТИ, КУРШУМЛИЈИ И ЛОЗНИЦИ, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 03/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави за партију 1

doc

Одлука о додели уговора за партију2 и 3

doc

Одлука о обустави за партију 1

doc

Обавештење о закључењу уговора за партију 2

doc

Обавештење о закључењу уговора за партију 3

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 02/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ
ЈАВНА НАБАВКА MВ 3/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА
ЈАВНА НАБАВКА MВ 1/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Измена конкурсне документације

doc

Oбавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2016. годину и Закључка Владе 05 Број: 339-2065/2016 од 25.02.2016. године

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ МЛЕКА У ПРАХУ

doc

Преузмите оглас

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2016. годину

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc

Преузмите оглас

doc

Допуна огласа