Штампај  |   A A A

Насловна » Конкурси и тендери

Конкурси и тендери

doc

План јавних набавки за 2020. годину

doc

Измењени план јавних набавки за 2020.годину, верзија бр. 2

doc

План јавних набавки за 2021. годину

doc

План јавних набавки за 2021. годину, верзија бр. 2

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2021. годину

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc

Преузмите оглас

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - УСЛУГА КОМПЛЕТИРАЊА И СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ГТ БЕОГРАД, ЈНМВ бр. 15/2020-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр. 13/2020-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питање и одговор бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 13/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АРХИВСКОГ ПРОСТОРА ДИРЕКЦИЈЕ У СКЛАДИШТУ ГТ БЕОГРАД, ЈНМВ бр. 14/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питање и одговор бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА АНТИКОРОЗИВНОЈ ЗАШТИТИ СИЛОСА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈНМВ бр. 12/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ФТО И ППЗ У СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈНМВ бр. 17/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРСКE ОПРЕМE, ЈНМВ бр. 16/2020-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПИРИНЧА И ПАСУЉА, ПО ПАРТИЈАМA, ЈН бр. 12/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ПО ПАРТИЈАМА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 10/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена позива за подношење понуда

doc

Измена конкурсне документације

doc

Питање и одговор бр. 1

doc

Питање и одговор бр. 2

doc

Измена конкурсне документације бр. 2

doc

Питање и одговор бр. 3

doc

Обавештење у вези учествовања представника понуђача

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 7

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 63

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 84

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 93

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 98

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 35

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 94

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 95

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 96

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 99

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 47

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 37

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 85

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 81

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 91

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 92

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 45

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 50

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 58

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 68

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 74

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 76

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 80

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 26

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 29

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 30

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 31

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 38

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 39

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 40

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 41

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 42

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 43

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 44

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 46

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 48

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 57

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 59

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 60

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 61

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 62

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 72

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 73

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 75

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 78

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 79

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 64

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 13

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 14

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 18

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 19

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 20

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 8

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 52

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 67

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 86

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈНМВ бр. 11/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ТРАНСПОРТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 9/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 11/2020-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗГРАДЊА ДВА РЕЗЕРВОАРА ОД ПО 20.000 m3 Р-23 и Р-25, МЕШАЧКЕ КУЋИЦЕ МК-23/25 И ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ,ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 7/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Позив за подношење понуда - енглески

doc

Конкурсна документација

doc

Питање и одговор бр. 1

doc

Питање и одговор бр. 2

doc

Питање и одговор бр. 3

doc

Питање и одговор бр. 4

doc

Питање и одговор бр. 5

doc

Питање и одговор бр. 6

doc

Питање и одговор бр. 7

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈНМВ бр. 8/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора за П1 и П3

doc

Одлука о обустави поступка за П2

doc

Обавештење о обустави поступка за П2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П3

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА, ЈНМВ бр. 10/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН бр. 8/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питање и одговор бр. 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА ПШЕНИЦЕ У СОПСТВЕНОМ СИЛОСУ, ЈНМВ бр. 6/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 9/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - ЕVRO DIZEL, ЈНМВ бр. 7/2020-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ - ГОРИВО, ЈНМВ бр. 5/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације бр. 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – КОНТРОЛА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ,
ЈНМВ бр. 4/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО,
ЈН бр. 3/2020-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одговор на питање бр. 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 5/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У СКЛАДИШТУ ГТ ЛЕСКОВАЦ, ЈН МВ бр. 1/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ,
ЈН МВ бр. 2/2020-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ (ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И УНИШТАВАЊЕ КОРОВА), ЈНМВ бр. 3/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 2/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ЈН бр. 1/2020-01

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору П7

doc

Обавештење о закљученом уговору П9

doc

Обавештење о закљученом уговору П11

doc

Обавештење о закљученом уговору П19

doc

Обавештење о закљученом уговору П21

doc

Обавештење о закљученом уговору П22

doc

Обавештење о закљученом уговору П25

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 30/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 29/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлуку о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 28/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ бр. 26/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока о подношењу понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 27/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ПОПРАВКА ЛИМЕНОГ КРОВА НА МАГАЦИНУ УЉА И МАЗИВА НА СКЛАДИШТУ НД СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ бр. 25/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 31/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 2

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 3

doc

Одлука о додели уговора за Партију 1 - Србобран

doc

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - Србобран

doc

Одлука о обустави поступка за Партију 2 - Рума

doc

Обавештење о обустави поступка за Партију 2 - Рума

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА И ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ХОДНИЦИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН MВ бр. 23/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 24/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 22/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ ФБ 1003 У РН ПАНЧЕВО, ЈН МВ бр. 21/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 30/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА – (ПРОДАКТА СИСТЕМ), ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 28/2019-06

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ДЕТЕКТОРА ТИМА ДИРЕКЦИЈЕ,
ЈНМВ бр. 4/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО,
ЈН бр. 3/2020-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одговор на питање бр. 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 5/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У СКЛАДИШТУ ГТ ЛЕСКОВАЦ, ЈН МВ бр. 1/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ,
ЈН МВ бр. 2/2020-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ (ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И УНИШТАВАЊЕ КОРОВА), ЈНМВ бр. 3/2020-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 2/2020-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ЈН бр. 1/2020-01

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору П7

doc

Обавештење о закљученом уговору П9

doc

Обавештење о закљученом уговору П11

doc

Обавештење о закљученом уговору П19

doc

Обавештење о закљученом уговору П21

doc

Обавештење о закљученом уговору П22

doc

Обавештење о закљученом уговору П25

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 30/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 29/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлуку о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 28/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ бр. 26/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока о подношењу понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 27/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ПОПРАВКА ЛИМЕНОГ КРОВА НА МАГАЦИНУ УЉА И МАЗИВА НА СКЛАДИШТУ НД СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ бр. 25/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 31/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 2

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 3

doc

Одлука о додели уговора за Партију 1 - Србобран

doc

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - Србобран

doc

Одлука о обустави поступка за Партију 2 - Рума

doc

Обавештење о обустави поступка за Партију 2 - Рума

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА И ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ХОДНИЦИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН MВ бр. 23/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 24/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 22/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ ФБ 1003 У РН ПАНЧЕВО, ЈН МВ бр. 21/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 30/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА – (ПРОДАКТА СИСТЕМ), ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 28/2019-06

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ДЕТЕКТОРА УЗЕМЉЕЊА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ бр. 20/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– СОФТВЕР ДМС, ЈН бр. 26/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-СОФТВЕР ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ ТРОШКОВА, ЈН бр. 27/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Измена конкурсне документације бр. 2

doc

Измена конкурсне документације бр. 3

doc

Одговор на питање бр. 2

doc

Измена конкурсне документације бр. 4

doc

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ДЕМОНТАЖА И ПОНОВНА МОНТАЖА СИСТЕМА ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА И ДОЈАВЕ ГАСА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ, ЈН МВ бр. 19/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА, ЈН MВ бр. 18/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ТРАНСПОРТ, ЈН број 29/2019-01

doc

Обавештење о покретању поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈН број 25/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о доделa уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом уговору П4 - Рума

doc

Обавештење о закљученом уговору П1 - Вогањ

doc

Обавештење о обустави поступка за П18

doc

Одлука о додели уговора за П3 и П16

doc

Обавештење о закљученом уговору П12 - Стара Пазова

doc

Обавештење о закљученом уговору П14 - Вогањ

doc

Обавештење о закљученом уговору П23 - Стара Пазова

doc

Обавештење о закљученом уговору П3 - Козјак

doc

Обавештење о закљученом уговору П16 - Козјак

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЈН МВ бр. 17/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о прудужењу рока за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – KОМПЛЕТИРАЊE И СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ЈН МВ бр. 16/2019-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 24/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА, ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање број 1

doc

Одговор на питање број 2

doc

Измена конкурсне документације 2

pdf

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
Партија 1: Медицинска средства произведена у „Галеника Фармација“ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ТРАНСПОРТ – ЈН БРОЈ 19/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИША ДИРЕКЦИЈЕ ЈН БРОЈ 22/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање број 1

doc

Одговор на питање број 2

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ И ВАНРЕДНОМ ОДРЖАВАЊУ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ ЈН БРОЈ 20/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање број 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање број 2

doc

Измена конкурсне документације

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсна документације

doc

Измена конкурсна документације бр.2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

doc

Обавештење о закљученом уговору П4

doc

Обавештење о закљученом уговору П5

doc

Обавештење о закљученом уговору П6

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање број 1

doc

Измена конкурсна документације бр.1

doc

Одговор на питање број 2

doc

Одговор на питање број 3

doc

Одговор на питање број 4

doc

Одговор на питање број 5

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ JН МВ број 15/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање број 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације број 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA УСЛУГE - ИНTEРНET БГ / НС И ПРEНOС ПOДATAКA БГ - НС, JН MВ 13/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Материјал за саобраћај – гориво, ЈН МВ 14/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 9/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 14/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одговор на питање бр. 2

doc

Одговор на питање бр. 3

doc

Одговор на питање бр. 4

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 2

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

doc

Одговор на питање бр. 5

doc

Одговор на питање бр. 6

doc

Одговор на питање бр. 7

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА, ЈН МВ бр. 12/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

doc

Обавештење о обустави поступка П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН МВ бр. 11/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА СА ПЕТ СЕДИШТА МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 700КГ, ЈН МВ бр. 10/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИШТЕ ДИРЕКЦИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 12/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 6/2019-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

pdf

Одлука о додели уговора за партију 1

pdf

Одлука о додели уговора за партију 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - први позив

pdf

Обавештење о закљученом уговору - други позив

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ И ВАНРЕДНОМ ОДРЖАВАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТУ ГТ У ПРИЈЕПОЉУ, ЈН МВ БР. 8/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ , ЈН МВ бр. 7/2019-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Измена и допуна конкурсне документације 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РОБЕ ВЕЛИКИХ СИСТЕМА – АГРЕГАТА, ЈН МВ бр. 4/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 11/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - ЕVRO DIZEL, ЈН бр. 5/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 10/2019-01

doc

Oбавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 09/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ И ВАНРЕДНОМ ОДРЖАВАЊУ НА СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ II ФАЗА, ЈН бр. 8/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

pdf

Одлука о измени уговора

pdf

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 3/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 07/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одговор на питање бр. 2

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора за П4 и П5

doc

Одлука о обустави поступка за П2

doc

Обавештење о обустави поступка за П2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П4

doc

Одлука о додели уговора за П2

doc

Одлука о додели уговора за П3

doc

Одлука о обустави поступка за П1

doc

Обавештење о обустави поступка - П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П2

doc

Одлука о додели уговора за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА, ЈН МВ
бр. 1/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора - П1

doc

Одлука о обустави поступка - П2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о обустави поступка - П2

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- НАБАВКА И УГРАДЊА НАПОЈНОГ КАБЛА У СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН МВ
бр. 2/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НД У ПОЖЕГИ, ЈН БРОЈ 2/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТРАФОСТАНИЦИ КАПАЦИТЕТА 1 Х 1.000 KVA СА ПОВЕЗИВАЊЕМ ПОСТОЈЕЋИХ КАБЛОВА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2019-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр. 1

doc

Одговор на питање бр. 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање бр. 3

doc

Измена конкурсне документације бр. 2

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање бр. 4

doc

Одговор на питање бр. 5

doc

Измена конкурсне документације бр. 3

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање бр. 6

doc

Одговор на питање бр. 7

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕВИЗИЈА ПЛАТО КОЛА,
ЈН бр. 6/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ДУПЛО ФАЛЦОВАНИ ГЛИНЕНИ ЦРЕП, ЈН бр. 5/2019-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 3/2019-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 35/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 34/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ЈН МВ бр. 33/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПП ИНСТАЛАЦИЈУ НА СКЛАДИШТУ ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ,
ЈН МВ бр. 30/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 26/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр.2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АУТОПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ,
ЈН МВ бр. 29/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

pdf

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA – МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ бр. 28/2018-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 8

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 12

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 13

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 15

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 20

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 21

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 22

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 25

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 26

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 27

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 29

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 30

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлукa о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 7

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка за 4 партије

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА, ЈНМВ бр. 31/2018-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА КОМПЛЕТИРАЊА И СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ЈНМВ бр. 26/2018-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА, ЈНМВ бр. 27/2018-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Измена и допуна Конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлукa о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ (ЛАПТОП), ЈНМВ бр. 25/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлуку о додели наруџбенице

doc

Обавештење о издатој наруџбеници

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – НАБАВКА И МОНТАЖА ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОПРЕМЕ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1004 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,
ЈН бр. 24/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА - ПРОДАКТА СИСТЕМ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЈН бр. 21/2018-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН бр. 22/2018-03

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КРЕЧЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ФАРБАЊЕ СТОЛАРИЈЕ У ЗГРАДИ ДИРЕКЦИЈЕ У ДЕЧАНСКОЈ 8а, БЕОГРАД, ЈН МВ бр. 23/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о и измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН МВ бр. 24/2018-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА БУШЕЊУ И ОПРЕМАЊУ РЕВЕРСНИХ БУНАРА СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПП ИНСТАЛАЦИЈУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН БР. 20/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - ПРЕНОСИВИ РАЧУНАР (ЛАПТОП), ЈН МВ бр. 22/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ – ГОРИВО, ЈН МВ бр. 21/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ТРАНСПОРТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН БР. 19/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО KAN 27% N,
ЈН БР. 17/2018-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ 1004 У ПАНЧЕВУ,
ЈН МВ БР. 20/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН бр. 16/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

0длука o обустави поступка

doc

Обавештење o обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ,
ЈН бр. 15/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Позив за подношење понуда на енглеском језику

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР, ЈН МВ бр. 19/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
ЈН бр. 13/2018-02

`
doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 11/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Питања и одговори бр. 2

doc

Питања и одговори бр. 3

doc

Питања и одговори бр. 4

doc

Питања и одговори бр. 5

doc

Одлука о додели уговора за 50 партија

doc

Одлука о обустави поступка за 46 партија

doc

Обавештење о закљученом уговору П 13

doc

Обавештење о закљученом уговору П 67

doc

Обавештење о закљученом уговору П 85

doc

Обавештење о закљученом уговору П 89

doc

Одлука о додели уговора за 16 партија

doc

Одлука о обустави поступка за 9 партија

doc

Обавештење о закљученом уговору П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору П 7

doc

Обавештење о закљученом уговору П 18

doc

Обавештење о закљученом уговору П 20

doc

Обавештење о закљученом уговору П 59

doc

Обавештење о закљученом уговору П 64

doc

Обавештење о закљученом уговору П 70

doc

Обавештење о закљученом уговору П 87

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 10

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 12

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 40

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 66

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 30

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 35

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 37

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 81

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 84

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 86

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 91

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 16

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 17

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 21

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 80

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 92

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 31

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 49

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 50

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 48

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 62

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 65

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 68

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 69

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 71

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 75

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 88

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 14

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 39

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 44

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 57

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 90

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 96

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 29

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 36

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 41

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 42

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 53

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 61

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 93

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 53

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 61

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 93

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 45

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 82

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 83

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 63

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 32

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 33

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 34

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 38

doc

Обавештење о обустави поступка за П 46

doc

Обавештење о обустави поступка за П 9

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР, ЈН МВ бр. 18/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

0длука o обустави поступка

doc

Обавештење o обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 15/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ,
ЈН МВ бр. 17/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о измени уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1004 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 10/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Измена конкурсна документације бр.1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Питања и одговори бр. 2

doc

Измена конкурсна документације бр.2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 16/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсна документације бр. 1

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Питања и одговори бр. 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

doc

Обавештење о закљученом уговору П4

doc

Обавештење о закљученом уговору П5

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА– МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО KAN 27% N, ЈН бр. 9/2018-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕВИЗИЈА ПЛАТО КОЛА,
ЈН бр. 8/2018-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Питања и одговори бр. 2

doc

Питања и одговори бр. 3

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ, ЈН МВ бр. 13/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊE И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 14/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ИНТЕРНЕТ БГ-НС И ПРЕНОС ПОДАТАКА
БГ-НС, ЈН МВ бр. 12/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр.1

doc

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 7/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр.1

doc

Одговор на питање бр.2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - СЕРВЕРИ,
ЈН МВ бр. 7/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВИЉУШКАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ,
ЈН МВ бр. 10/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РАДОВА САНАЦИЈА ПОДА У МАГАЦИНУ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ,
ЈН МВ бр. 11/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 8/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ПОПРАВКА, СЕРВИСИРАЊЕ И НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА МЛИН У АИК-У НОВИ ПАЗАР,
ЈН МВ бр. 9/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 6/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕВРО ДИЗЕЛ, ЈН МВ бр. 6/2018-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ФУМИГАЦИЈА, ЈН МВ бр. 5/2018-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА БГ - НС, ЈН МВ бр. 3/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЈН MВ број 2/2018-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори бр. 1

doc

Питања и одговори бр. 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН бр. 5/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА Р-6 И ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ Р-5 И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРАТЕЋОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЈН број 4/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање бр.1

doc

Обавештење у вези обиласка складишта

doc

Одговор на питање бр.2

doc

Обавештење у вези обиласка складишта

doc

Одговор на питање бр.3

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр.4

doc

Измена конкурсне документације бр. 2

doc

Одговор на питање бр.5

doc

Одговор на питање бр.6

doc

Одговор на питање бр.7

doc

Одговор на питање бр.8

doc

Одговор на питање бр.9

doc

Одговор на питање бр.10

doc

Измена конкурсне документације бр. 3

doc

Одговор на питање бр.11

doc

Измена конкурсне документације бр. 4

doc

Одговор на питање бр.12

doc

Одговор на питање бр.13

doc

Одговор на питање бр.14

doc

Одговор на питање бр.15

doc

Одговор на питање бр.16

doc

Одговор на питање бр.17

doc

Одговор на питање бр.18

doc

Одговор на питање бр.19

doc

Измена конкурсне документације бр. 5

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

pdf

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ број 4/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА ЗА КОНТРОЛУ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН број 2/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање бр.1

doc

Одговор на питање бр.2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ РАДОВЕ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ДИРЕКЦИЈЕ ГТ БЕОГРАД, ЈН број 3/2018-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питања бр. 1

doc

Одговор на питања бр. 2

doc

Одговор на питања бр. 3

doc

Одговор на питања бр. 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН МВ број 1/2018-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације бр. 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Измена конкурсне документације бр. 2

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење o закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ЈН број 30/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење o закљученом уговору П 1

doc

Обавештење o закљученом уговору П 2

doc

Обавештење o закљученом уговору П 3

doc

Обавештење o закљученом уговору П 7

doc

Обавештење o закљученом уговору П 19

doc

Одлука о додели уговора - преговарачки поступак

doc

Одлука о обустави поступка - преговарачки поступак

doc

Одлука о обустави поступка за партију 25

doc

Одлука о обустави поступка за партију 11 и 29

doc

Обавештење о обустави поступка за партију 11 и 29

doc

Обавештење o закљученом уговору П 4

doc

Обавештење o закљученом уговору П 5

doc

Обавештење o закљученом уговору П 10

doc

Обавештење o закљученом уговору П 12

doc

Обавештење o закљученом уговору П 13

doc

Обавештење o закљученом уговору П 14

doc

Обавештење o закљученом уговору П 15

doc

Обавештење o закљученом уговору П 16

doc

Обавештење o закљученом уговору П 17

doc

Обавештење o закљученом уговору П 18

doc

Обавештење o закљученом уговору П 21

doc

Обавештење o закљученом уговору П 22

doc

Обавештење o закљученом уговору П 23

doc

Обавештење o закљученом уговору П 24

doc

Обавештење o закљученом уговору П 28

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 29/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације бр 1

doc

Одговор на питање број 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊA И ПОПРАВКE СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА ЈН MВ број 28/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П1

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА ЈН MВ број 29/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ (и то до 4.000 тона меркантилног кукуруза размениће се за товне свиње, и до 6.000 тона за товну јунад ) СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

doc

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ПОЛИЦЕ И ОРМАНИ ЗА АРХИВИРАЊЕ,
ЈН MВ број 21/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА,
ЈН MВ број 26/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка јавне набавке

doc

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПАЈНЕР НОСАЧА,
МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И АТИПИЧНИХ ПОЉА РАСПОНА
3м ИЗ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЈН MВ број 27/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА (ПРОДАКТА СИСТЕМ)
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 28/2017-06

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Одржавање и иновирање пословног програма и администрирање системског софтвера Отворени поступак број: ЈН 27/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације број 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИКОЛИЦА ЈН БР. 25/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ВАГЕ СА ЧЕЛИЧНИМ МОСТОМ У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 22/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга- израде пројектне документације за изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкцију Пристана 2 са пратећим инфраструктурама са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата " Смедерево'' у Смедереву
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Oдговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације бр.2

doc

Oдговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Решење о исправци грешке у Одлуци о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ- ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1 - ГТ ЛОЗНИЦА
ПАРТИЈА 2 - АИК НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Oдговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

САНАЦИЈА КРОВА У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ИРИГУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2017-03

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/2017-03

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: ЈН МВ 20/2017-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТЕМ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ПРИЈЕПОЉУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ДУПЛО ФАЛЦОВАНИ ГЛИНЕНИ ЦРЕП, ЈН бр. 23/2017-02, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Опрема за саобраћај, ЈН бр. 21/2017-03, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П1

Материјал за саобраћај – гориво ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 19/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БЕЛОГ ПАСУЉА I КЛАСЕ КАЛИБРАЖЕ 6-9 мм род 2017.године ЈН бр. 17/2017-01-отворени поступак

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Oдговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Oдговор на питање 4

doc

Измена конкурсне документације 3

doc

Oдговор на питање 5

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА ЈН БР. 14/2017-05, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ЈН БРОЈ 15/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ЛОЗНИЦИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка за П1

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - Вођење стручног надзора на извођењу радова на санацији и реконструкцији хидрантске мреже на складишту Смедерево у Смедереву ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 18/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 1

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка за П6

doc

Oбавештење о обустави поступка за П6

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 3

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 4

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 5

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – Вођење стручног надзора над извођењем радова на модернизацији управљачких безбедносних система на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 17/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ИНТЕРВЕНИСАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА број ЈН 11/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА И ОДРЖАВАЊА СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1

 

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка - Полице и ормани за архивирање, ЈН МВ бр.13/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка

Јавна набавка услуге- јодирање кухињске соли, ЈН МВ 14/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 16/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ-ВРБАС ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 15/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Услуге интернета у Београду и Новом Саду и пренос података Београд-Нови Сад., ЈН МВ бр.11/2017-05;

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Допуна конкурсне документације 1

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о додели уговора

Дорада семенске пшенице, ЈН бр.10/2017-01; ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Oдговор на питање 4

doc

Oдговор на питање 5

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Oдговор на питање 6

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ЈАВНА НАБАВКА ГЛАЗИРАНОГ ПИРИНЧА I КЛАСЕ ЈН бр. 8/2017-01-отворени поступак

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Oдговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 12/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНТРУКЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Обавештење - обилазак складишта

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Oдговор на питање 4

doc

Oдговор на питање 5

doc

Oдговор на питање 6

doc

Иѕмена и допуна 1

doc

Oдговор на питање 7

doc

Иѕмена и допуна 2

doc

Oдговор на питање 8

doc

Oдговор на питање 9

doc

Oдговор на питање 10

doc

Oдговор на питање 11

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 10/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о додели уговора за П2 и П3

doc

Одлука о обустави поступка за П1

doc

Oбавештење о обустави поступка

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П 2

doc

Oбавештење о закљученом уговору за П 3

Редовно одржавање и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у складиштима Дирекције ЈН МВ 9/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Допуна конкурсне документације

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

За јавну набавку добара – грађевински материјал-дупло фалцовани глинени цреп Отворени поступак број 6/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Oдговор на питање 1

doc

Допуна конкурсне документације 1

doc

Допуна конкурсне документације 2

doc

Oдговор на питање 2

doc

Oдговор на питање 3

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

OДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ЈН МВ 7/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Изменa конкурсне документације бр. 1

doc

Oдговор на питање бр. 1

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА - ЈН МВ 8/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 1

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 2

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И МАШИНСКИХ РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ДРУГА ФАЗА ЈАВНА НАБАВКА број 18/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБА НА СТАЊУ - ЈН МВ 2/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 05/2017-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора ѕа П1, П2, П3, П4 и П5

doc

Одука о обустави поступка ѕа П6

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 5

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 4

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 3

doc

Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 1

doc

Одлука о додели уговора ѕа П 6

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 2

doc

Oбавештење о закљученом уговору П 6

doc

Oбавештење о обустави поступка П 6

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (радне станице, штампачи и скенери) ЈН МВ број 4/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ ЈН МВ бр. 5/2017-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ОГЛАС ЗА РАЗМЕНУ 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ЗА 5.555 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ

doc

Преузмите текст огласа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈН МВ 6/2017-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НОВИ САД ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 4/2017-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – канцеларијски материјал - ЈН МВ 3/2017-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

pdf

Одлука о додели уговора

doc

Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc

Преузмите текст јавног огласа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 31/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Одлука о закљученим оквирним споразумима

doc

Одлука о измени одлуке

doc

Обавештење о обустави поступка за 21 П

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 36

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 3

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 9

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 27

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 33

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 27

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 33

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 36

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 29

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 24

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 23

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 18

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 11

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 4

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 12

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 2

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 15

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 19

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 20

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 15

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 29

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 38

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 25

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 39

doc

Одлука о закљученoм оквирнoм споразуму

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 5

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 23

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 27

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 29

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 20

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 3

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА услуге - Избор складиштара за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, ЈН број 1/2017-01, по партијама

doc

Одлука о обустави преговарачког поступка са објављивањем позива

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума преговарачког поступка са објављивањем позива

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П1

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П6

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П11

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П23

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П24

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П26

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П28

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П30

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П31

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П39

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П49

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П55

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П62

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П67

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П75

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П80

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П94

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П95

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П96

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П97

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П99

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П100

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П114

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П119

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П125

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П133

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П134

doc

Обавештење о обустави поступка за П7, П61, П63, П77, П78 и П130

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 54

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 56

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 124

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 8

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 9

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 73

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 74

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П4

doc

Обавештење о закљученом уговору за П6

doc

Обавештење о закљученом уговору за П8

doc

Обавештење о закљученом уговору за П9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П26

doc

Обавештење о закљученом уговору за П28

doc

Обавештење о закљученом уговору за П30

doc

Обавештење о закљученом уговору за П39

doc

Обавештење о закљученом уговору за П49

doc

Обавештење о закљученом уговору за П54

doc

Обавештење о закљученом уговору за П55

doc

Обавештење о закљученом уговору за П62

doc

Обавештење о закљученом уговору за П67

doc

Обавештење о закљученом уговору за П71

doc

Обавештење о закљученом уговору за П73

doc

Обавештење о закљученом уговору за П75

doc

Обавештење о закљученом уговору за П79

doc

Обавештење о закљученом уговору за П80

doc

Обавештење о закљученом уговору за П94

doc

Обавештење о закљученом уговору за П95

doc

Обавештење о закљученом уговору за П97

doc

Обавештење о закљученом уговору за П99

doc

Обавештење о закљученом уговору за П114

doc

Обавештење о закљученом уговору за П119

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 100

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 23

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 72

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 74

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 96

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 124

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 119

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 125

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 134

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 49

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 24

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 94

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 11

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 26

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 28

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 30

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 67

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 95

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 97

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 99

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 114

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 8

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 9

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 73

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 79

doc

Обавештење о закљученом уговору П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору П 39

doc

Обавештење о закљученом уговору П 54

doc

Обавештење о закљученом уговору П 56

doc

Обавештење о закљученом уговору П 71

doc

Обавештење о закљученом уговору П 23

doc

Обавештење о закљученом уговору П 133

doc

Одлука о измени уговора

Јавна набавку добара – негазирана флаширана вода за пиће - ЈН МВ 26/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН MВ број 29/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА ЈН MВ број 27/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПАЈНЕР НОСАЧА, МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, АТИПИЧНИХ ПОЉА 3м И МЕТАЛНИХ САНДУКА ИЗ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, ЈН MВ број 28/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA –МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН МВ 25/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - сервисирање и поправка службених аутомобила,
редни број ЈН МВ 23/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – поправка и сервисирање виљушкара у складиштима генералног терета (Београд, Ириг, Лесковац, Лозница и Оџаци) и у складишту АИК-Нови Пазар
ЈН MВ 24/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 28/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – канцеларијски материјал- ЈН МВ 22/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

JАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – квалитативна и квантитативна контрола обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима Дирекције
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 29/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – МОДЕРНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЧКИХ БЕЗБЕДНОСНИХ СИСТЕМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ „ПОЖЕГА“ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Обавештење о обиласку складишта

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Појашњење ЈН

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА
ЈАВНА НАБАВКА MВ број 20/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА број 26/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МВ бр. 21/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење за обилазак ГТ Бгд

doc

Oбавештење о обустави поступка

doc

Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Oбавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Позив за подношење понуда - енглески

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 5

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 6

doc

Одговор на питање 7

doc

Одговор на питање 8

doc

Одговор на питање 9

doc

Одговор на питање 10

doc

Одговор на питање 11

doc

Одговор на питање 12

doc

Одговор на питање 13

doc

Одлука о закључењу оквирног споразума

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 12

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 14

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 15

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 16

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 17

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 19

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 20

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 21

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 22

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 25

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 32

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 33

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 34

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 35

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 37

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 41

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 42

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 43

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 44

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 45

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 50

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 51

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 57

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 58

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 59

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 64

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 65

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 76

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 84

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 85

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 86

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 87

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 88

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 89

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 92

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 93

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 101

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 105

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 106

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 107

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 108

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 109

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 115

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 117

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 118

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 120

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 121

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 122

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 127

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 128

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 129

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 131

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 132

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 135

doc

Обавештење о обустави поступка П77

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 46

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 47

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 48

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 49

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 39

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 10

doc

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 110

doc

Обавештење о закљученом уговору П10

doc

Обавештење о закљученом уговору П12

doc

Обавештење о закљученом уговору П14

doc

Обавештење о закљученом уговору П15

doc

Обавештење о закљученом уговору П21

doc

Обавештење о закљученом уговору П22

doc

Обавештење о закљученом уговору П32

doc

Обавештење о закљученом уговору П33

doc

Обавештење о закљученом уговору П43

doc

Обавештење о закљученом уговору П45

doc

Обавештење о закљученом уговору П47

doc

Обавештење о закљученом уговору П50

doc

Обавештење о закљученом уговору П57

doc

Обавештење о закљученом уговору П59

doc

Обавештење о закљученом уговору П64

doc

Обавештење о закљученом уговору П65

doc

Обавештење о закљученом уговору П76

doc

Обавештење о закљученом уговору П92

doc

Обавештење о закљученом уговору П101

doc

Обавештење о закљученом уговору П106

doc

Обавештење о закљученом уговору П108

doc

Обавештење о закљученом уговору П110

doc

Обавештење о закљученом уговору П115

doc

Обавештење о закљученом уговору П118

doc

Обавештење о закљученом уговору П120

doc

Обавештење о закљученом уговору П121

doc

Обавештење о закљученом уговору П127

doc

Обавештење о закљученом уговору П129

doc

Обавештење о закљученом уговору П131

doc

Обавештење о закљученом уговору П135

doc

Обавештење о закљученом уговору П 87

doc

Обавештење о закљученом уговору П 88

doc

Обавештење о закљученом уговору за П19

doc

Обавештење о закљученом уговору за П20

doc

Обавештење о закљученом уговоруза П25

doc

Обавештење о закљученом уговору за П31

doc

Обавештење о закљученом уговору за П42

doc

Обавештење о закљученом уговору за П12

doc

Обавештење о закљученом уговору за П14

doc

Обавештење о закљученом уговору за П15

doc

Обавештење о закљученом уговору за П17

doc

Обавештење о закљученом уговору за П21

doc

Обавештење о закљученом уговору за П22

doc

Обавештење о закљученом уговору за П32

doc

Обавештење о закљученом уговору за П41

doc

Обавештење о закљученом уговору за П50

doc

Обавештење о закљученом уговору за П57

doc

Обавештење о закљученом уговору за П64

doc

Обавештење о закљученом уговору за П76

doc

Обавештење о закљученом уговору за П84

doc

Обавештење о закљученом уговору за П85

doc

Обавештење о закљученом уговору за П86

doc

Обавештење о закљученом уговору за П92

doc

Обавештење о закљученом уговору за П93

doc

Обавештење о закљученом уговору за П101

doc

Обавештење о закљученом уговору за П105

doc

Обавештење о закљученом уговору за П117

doc

Обавештење о закљученом уговору за П118

doc

Обавештење о закљученом уговору за П120

doc

Обавештење о закљученом уговору за П131

doc

Обавештење о закљученом уговору за П132

doc

Обавештење о закљученом уговору за П89

doc

Обавештење о закљученом уговору за П107

doc

Обавештење о закљученом уговору за П108

doc

Обавештење о закљученом уговору за П109

doc

Обавештење о закљученом уговору за П115

doc

Обавештење о закљученом уговору за П121

doc

Обавештење о закљученом уговору за П122

doc

Обавештење о закљученом уговору за П37

doc

Обавештење о закљученом уговору за П43

doc

Обавештење о закљученом уговору за П59

doc

Обавештење о закљученом уговору за П65

doc

Обавештење о закљученом уговору за П106

doc

Обавештење о закљученом уговору за П127

doc

Обавештење о закљученом уговору за П128

doc

Обавештење о закљученом уговору за П135

doc

Обавештење о закљученом уговору за П10

doc

Обавештење о закљученом уговору за П110

doc

Обавештење о закљученом уговору за П44

doc

Обавештење о закљученом уговору за П58

doc

Обавештење о закљученом уговору за П46

doc

Обавештење о закљученом уговору за П48

doc

Обавештење о закљученом уговору за П33

doc

Обавештење о закљученом уговору за П 16

doc

Обавештење о закљученом уговору за П P 20

doc

Обавештење о закљученом уговору за П P 122

doc

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА

ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА (ПРОДАКТА СИСТЕМ) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 24/2016-06

doc

Oбавештење о покретању постуока

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ORACLE ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЧЛАНУ 36.ст.1.тач.2
ЈАВНА НАБАВКА број 19/2016-05

doc

Oбавештење о покретању постуока

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И МАШИНСКИХ РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ПРВА ФАЗА
ЈАВНА НАБАВКА број 18/2016-03

doc

Позив за подношење пријава

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одлука о обустави поступка за партију 2

doc

Одлука о признанању квалификација за партија 1

doc

Обавештење о обустави поступка за партију 2

doc

Обавештење о признанању квалификација за партија 1

doc

Позив за подношење понуда

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о признанању квалификација П1- после ажурирања листе

doc

Одлука о признанању квалификација П1- после ажурирања листе

doc

Обавештење о признанању квалификација П1- после другог ажурирања листе

doc

Одлука о признанању квалификација П1- после другог ажурирања листе

doc

Одлука о признанању квалификација - после трећег ажурирања листе

doc

Обавештење о признанању квалификација П1- после трећег ажурирања листе

doc

Обавештење о признанању квалификација П1- после трећег ажурирања листе

doc

Одлука о признанању квалификација П1- после трећег ажурирања листе

doc

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршење хидрогеолошких испитивања и израде елабората за бунар за водоснабдевање ППЗ система на инсталацији НД Пожега у Пожеги
ЈН МВ бр.18/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР НОВИ САД
ЈН МВ 17/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКA УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈН МВ 16/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора 02.08.2016.

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора 17.08.2016.

doc

Обавештење о закљученом уговору

РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН БР. 16/2016-03.

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора за П 1, 2, 3, 4 и 5

doc

Одлука о обустави поступка за П 6

doc

Обавештење о обустави поступка за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

doc

Обавештење о закљученом уговору П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору П 4

doc

Обавештење о закљученом уговору П 5

doc

Одлука о додели уговора за П 6

doc

Одлука о измени и допуни одлуке о додели уговора за П 6

doc

Обавештење о закљученом уговору П 6

На основу Закључка Владе 05 Број: 361-5341/2016 од 13.06.2016. године
ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

doc

Оглас

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 15/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршење хидрогеолошких испитивања и израде елабората за бунар за водоснабдевање ППЗ система на инсталацији НД Пожега у Пожеги
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број бр. 14/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 13/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 12/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 12/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА Breza ERP И АДМИНИСТРИРАЊЕ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ЈН број 14/2016-05

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору П 1

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА Р 27 ОД 60.000 м3 И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ПОВЕЗИВАЊА РЕЗЕЗЕРВОАРА Р- 27 НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 11/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одговор на питање 4

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО И СИРОВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ
ЈАВНА НАБАКА МВ број 10/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о закљученом уговору П 3

doc

Обавештење о закљученом уговору П 2

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА број 13/2016-02

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА - ДОБАРА ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора за П1

doc

Одлука о обустави поступка за П2, П3,П4 и П5

doc

Обавештење о обустави поступка за П2, П3,П4 и П5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 09/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ И ПРЕНОС ПОДАТАКА ВЕОГРАД – НОВИ САД
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 08/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ, ГОРИВО
ЈН МВ бр. 7/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи два резервоара на инсталацији ''Пожега'' у Пожеги и то:
- Р-5 од 5.000м3 са припадајућом танкваном и
- Р-6 од 5.000м3 са припадајућом танкваном и пратећом инфраструктуром за резервоаре.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 9/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење - обилазак инсталације Пожега

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА ИНСТАЛАЦИЈИ „ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 8/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обилазак складишта

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 4

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 11.10.2016

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДВА РЕЗЕРВОАРА ОД ПО 20.000М3 И САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИСТАНА 2 СА ПРАТЕЋИМ ИНФРАСТРУКТУРАМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 6/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације 1

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена конкурсне документације 2

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о продужењу рока 1

doc

Одговор на питање 5

doc

Одговор на питање 6

doc

Измена конкурсне документације 3

doc

Обавештење о продужењу рока 2

doc

Измена конкурсне документације 4

doc

Обавештење о продужењу рока 3

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Одлука о oбустави поступка

doc

Обавештење о oбустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА-ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 7/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 05/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о oбустави П3

doc

Обавештење о oбустави П6

doc

Обавештење о oбустави П2

doc

Обавештење о закљученом уговору за П4

doc

Одлука о oбустави

doc

Обавештење о закљученом уговору за П5

doc

Одлука о додели уговора за П3 и П6

doc

Одлука о додели уговора за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П6

doc

Одлука о измени уговора за П5

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Одлука о измени уговора за П4

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 05/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 06/2016-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – ПРВА ФАЗА
ЈАВНА НАБАВКА број 04/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Питања и одговори 3

doc

Питања и одговори 4

doc

Питања и одговори 5

doc

Питања и одговори 6

doc

Питања и одговори 7

doc

Одлука о признавању квалификације

doc

Одлука о обустави

doc

Обавештење о признавању квалификације П3

doc

Обавештење о обустави поступка П1

doc

Обавештење о обустави поступка П2

doc

Обавештење о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

doc

Одлука о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

doc

Одлука о признавању квалификације

doc

Обавештење о признавању квалификације П3-после ажурирања листе

doc

Одлука о признавању квалификације

doc

Обавештење о признавању квалификације П3

 

ЈАВНА НАБАВКА МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 02/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Позив за подношење понуда- Енглески

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Питања и одговори 3

doc

Питања и одговори 4

doc

Питања и одговори 5

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

doc

Одлука о обустави поступка 2

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

doc

Одлука о обустави поступка 3

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – контрола квалитета и квантитета роба на стању, контрола квалитета и квантитета меркантилне пшенице приликом испоруке из силоса складиштара Дирекције и пријема у силос у Новом Пазару и контрола квалитета брашна Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата.
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ бр. 04/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Измена oдлукe

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА У
БАЈИНОЈ БАШТИ, КУРШУМЛИЈИ И ЛОЗНИЦИ, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 03/2016-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави за партију 1

doc

Одлука о додели уговора за партију2 и 3

doc

Одлука о обустави за партију 1

doc

Обавештење о закључењу уговора за партију 2

doc

Обавештење о закључењу уговора за партију 3

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 02/2016-06

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори 1

doc

Питања и одговори 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ
ЈАВНА НАБАВКА MВ 3/2016-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА
ЈАВНА НАБАВКА MВ 1/2016-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Питања и одговори

doc

Измена конкурсне документације

doc

Oбавештење о продужењу рока

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закључењу уговора

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2016. годину и Закључка Владе 05 Број: 339-2065/2016 од 25.02.2016. године

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ МЛЕКА У ПРАХУ

doc

Преузмите оглас

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2016. годину

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

doc

Преузмите оглас

doc

Допуна огласа