Штампај  |   A A A

Насловна » Контакти

Контакти

Републичка дирекција за робне резерве
Дечанска 8а
11000 Београд
Србија

office@rdrr.gov.rs

 

Вршилац дужности директора : Зорица Анђелковић

тел : 011/3239-993
тел : 011/3226-636
фах : 011/3239-140

Секретарица : Весна Петровић

тел : 011/3239-993
тел : 011/3226-636
фах : 011/3239-140
е-пошта : vesna.petrovic@rdrr.gov.rs

 

Помоћник директора

Проф др Милорад Ракоњац

Секретарица : Ана Савић

тел : 011/3240-444
тел : 011/3233-994
фах : 011/3348-699
е-пошта : ana.savic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за финансијске и рачуноводствене послове

Начелник : Гордана Тишма Ђорђевић

тел : 011/3232-668
тел : 011/3232-643
фах : 011/3240-223
е-пошта : gordana.tisma@rsrr.gov.rs

 

Одсек за финансијске послове

Шеф одсека : Татјана Малишић

тел : 011/3232-668
фах : 011/3240-223
е-пошта : tatjana.malisic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за рачуноводствене послове

тел : 011/3235-362
фах : 011/3240-223

 

Одељење за прехрамбене производе

Начелник :Mиломир Ракић

тел : 011/3239-052
фах : 011/3235-792
е-пошта : milomir.rakic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за непрехрамбене производе

Начелник : Снежана Митровић

тел : 011/3235-305
фах : 011/3241-651
е-пошта : snezana.mitrovic@rdrr.gov.rs

 

Oдељење за правне и опште послове и јавне набавке

Начелник : Оливера Карановић

тел : 011/ 3343-146
тел : 011/3235-908
тел : 011/3348-696
фах : 011/3349-846
е-пошта : olivera.karanovic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за складишта

Начелник : Жељко Поповић

тел : 011/3343-302
фах : 011/3348-687
е-пошта : zeljko.popovic@rdrr.gov.rs

 

Група за одржавање складишта

Руководилац групе : Сања Џогазовић

тел : 011/3237-148
фах : 011/3348- 687
е-пошта : sanja.dzogazovic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за инвестиције

Шеф одсека : Небојша Спасојевић

тел : 011/3342-321
фах : 011/3348-687
е-пошта : nebojsa.spasojevic@rdrr.gov.rs

 

Група за аутоматску обраду података

Руководилац групе : Маријан Шаренац

тел : 011/3343-146
фах : 011/3240-223
е-пошта : marijan.sarenac@rdrr.gov.rs

 

Центар за прехрамбене и непрехрамбене производе Нови Сад

Контакт телефон : 021/523-144

Секретарица: Биљана Тодоровић

тел : 021/523-144
фах : 021/451-290
е-пошта : biljana.todorovic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за прехрамбене производе

Шеф одсека: Драгица Цајнер

тел : 021/526-890
фах : 021/451-290
е-пошта : dragica.cajner@rdrr.gov.rs