Штампај  |   A A A

Насловна » Контакти

Контакти

Републичка дирекција за робне резерве
Дечанска 8а
11103 Београд
Србија

office@rdrr.gov.rs

 

Директор: Зорица Анђелковић

Секретарица: Весна Петровић

тел : 011/3239-993
тел : 011/3233-994
фах : 011/3239-140
е-пошта : vesna.petrovic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и АОП

Начелник: Недељка Павловић

тел : 011/3343-302
е-пошта : nedeljka.pavlovic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за финансијске послове

Шеф одсека: Татјана Малишић

тел : 011/3232-668
е-пошта : tatjana.malisic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за рачуноводствене послове

Шеф одсека: Данијела Мијатовић

тел : 011/3240-695
е-пошта : danijela.mijatovic@rdrr.gov.rs

 

Група за аутоматску обраду података (АОП)

Руководилац групе: Драган Сретеновић

тел : 011/3246-740
е-пошта : dragan.sretenovic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за пољопривредне и прехрамбене производе

Начелник: Снежана Обрадовић

тел : 011/3239-052
е-пошта : snezana.obradovic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за пољопривредне и прехрамбене производе Нови Сад

Шеф одсека: Драгица Цајнер

тел : 021/526-890
е-пошта : dragica.cajner@rdrr.gov.rs

 

Одсек за зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла

Шеф одсека: Зоран Мићић

тел : 011/ 3238-997
е-пошта : zoran.micic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за производе биљног и минералног порекла

Шеф одсека: Татјана Делић

тел : 011/3239-059
е-пошта : tatjana.delic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за правне, кадровске и административне послове и јавне набавке

Начелник: Оливера Карановић

тел : 011/3343-146
е-пошта : olivera.karanovic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за јавне набавке

Шеф одсека: Зорица Панић

тел : 011/3235-908
е-пошта : : zorica.panic@rdrr.gov.rs

 

Група за контролу јавних набавки

Руководилац групе: Милан Вујовић

тел : 011/3225-043
е-пошта : milan.vujovic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за непрехрамбене производе

Начелник: Снежана Митровић

тел : 011/3235-305
е-пошта : snezana.mitrovic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за посебне намене

Шеф одсека: Љиљана Илић

тел : 011/3239-992
е-пошта : ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за енергенте

Шеф одсека: Миливоје Илић

тел : 011/3348-724
е-пошта : milivoje.ilic@rdrr.gov.rs

 

Одељење за складишта

Начелник: Сања Џогазовић

тел : 011/3237-148
е-пошта : sanja.dzogazovic@rdrr.gov.rs

 

Одсек за одржавање складишта

Шеф одсека: Мирослав Вучетић

тел : 011/3349-839
е-пошта : miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs

 

Група за обавезне резерве нафте и деривата нафте

Руководилац групе: Зоран Јовановић

тел : 011/3241-323
е-пошта : zoranjovanovic@rdrr.gov.rs

 

Лице задужено за заштиту података о личности

Јелена Поповић

тел : 011/3349-844
е-пошта : jelena.popovic@rdrr.gov.rs
Београд, Дечанска 8а, канцеларија број 617