Štampaj  |   A A A

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

26.03.2021.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
ZA NABAVKU NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENjUJE NABAVKA DOBARA – NATRON VENTIL VREĆA
(BR 07/2021-01)

doc Konkursna dokumentacija

 

17.02.2021.

IZMENA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 4.000.000 KG MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. I 2021. GODINE OBJAVLjENOG 31.08.2020. GODINE

doc Preuzmite obaveštenje

 

22.01.2021.

OBAVEŠTENjE O ISKAZIVANjU INTERESOVANjA O VAKCINICANjU PROTIV COVID-19

doc Preuzmite obaveštenje

 

31.12.2020.

IZMENA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 4.000.000 KG MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. i 2021. GODINE OBJAVLjENOG 31.08.2020. GODINE

doc Preuzmite obaveštenje

 

25.11.2020.

IZMENA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 4.000.000 KG MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. I 2021. GODINE OBJAVLjENOG 31.08.2020. GODINE

doc Preuzmite obaveštenje

 

10.11.2020.

IZMENA I DOPUNA OBAVEŠTENjA ZA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2020. GODINE objavljenog 13.10.2020. godine

doc Preuzmite obaveštenje

 

13.10.2020.

Obaveštenje o kupovini merkantilnog kukuruza rod 2020 godine

doc Preuzmite obaveštenje

 

10.09.2020.

IZMENA JAVNOG POZIVA
ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 4.000.000 kg MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. i 2021. godine objavljenog 31.08.2020. godine

doc Dopuna javnog poziva

 

10.09.2020.

DOPUNA JAVNOG POZIVA
ZA PRIKUPLjANjE PONUDA ZA RAZMENU 13.992 TONA SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICE RODA 2020. i 2021. GODINE objavljenog 28.08.2020. godine

doc Obaveštenje o dopuni javnog poziva

 

03.09.2020.

DOPUNA JAVNOG POZIVA
ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 4.000.000 kg MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. i 2021. godine od 31.08.2020. godine

doc OGLAS

 

31.08.2020.

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH ZAHTEVA ZA RAZMENU 4.000.000 KG MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. I 2021. GODINE

doc OGLAS

 

28.08.2020.

OGLAS
ZA RAZMENU 13.992 TONA SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICE RODA 2020. i 2021. GODINE

doc OGLAS

 

03.08.2020.

LISTA KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

doc LISTA KANDIDATA

 

10.06.2020.

OGLAS
O RAZMENI PASULjA I PIRINČA RADI OBNAVLjANjA

doc OGLAS

 

24.04.2020.

JAVNI OGLAS
O RAZMENI 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc OGLAS

 

22.04.2020.

OBAVEŠTENjE

doc OBAVEŠTENjE KLANICAMA

 

17.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

doc Preuzmite obaveštenje

 

10.03.2020.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc Javni poziv za naturalnu razmenu

doc Primer dokumentacije za fizička lica

doc Javni poziv za naturalnu razmenu - dopuna

 

05.03.2020.

OBAVEŠTENjE

“Donošenjem Zaključka Vlade 05 broj 339-11430/2019-6 na sednici održanoj dana 30.01.2020. godine, Oglas o prodaji ulja za loženje srednje-S više nije na snazi. Ponudjačima koji su posle 14.11.2019. godine dostavili ponude biće im vraćene.”

 

03.03.2020.

JAVNI POZIV ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc Javni poziv za prodaju

 

04.12.2019.

OBAVEŠTENjE
PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI SU UČESTVOVALI U JAVNOM POZIVU ZA NATURALNU RAZMENU MERKANTILNI KUKURUZ ZA TOVNU JUNAD

doc Preuzmite obaveštenje

 

22.11.2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 12.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc Javni poziv za naturalnu razmenu

doc Obaveštenje klanicama

doc Primer dokumentacije za fizička lica

 

08.11.2019.

OBAVEŠTENJE O OTKUPU KUKURUZA

doc Preuzmite obaveštenje

 

08.10.2019.

OGLAS PRODAJA ULjA ZA LOŽENjE SREDNjE-S

doc Preuzmite oglas


Vrlo važno: Kako je Republička direkcija za robne rezerve pokrenula postupak donošenja Zaključka Vlade u vezi Oglasa o prodaji ulja za loženje srednje S, međuresorna radna grupa obaveštava potencijalne ponuđače da će se njihove ponude razmatrati po donošenju Zaključka Vlade. Potencijalni ponuđači će biti blagovremeno obavešteni o datumu, vremenu i mestu otvaranja ponuda.

 

04.10.2019.

OBAVEŠTENjE PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI SU UČESTVOVALI U JAVNOM POZIVU ZA NATURALNU RAZMENU MERKANTILNI KUKURUZ ZA TOVNU JUNAD

doc Preuzmite obaveštenje

 

17.09.2019.

PRODUŽENjE ROKA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc OBAVEŠTENJE

 

09.09.2019.

DOPUNA I IZMENA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc Izmena Javnog poziva za naturalnu razmenu

 

06.06.2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc Javni poziv za naturalnu razmenu

doc Primer dokumentacije za fizička lica

 

27.05.2019.

IZMENA I DOPUNA OGLASA O PRODAJI POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc OGLAS

 

15.05.2019.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

doc OGLAS

 

12.04.2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 5.445 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

doc JAVNI POZIV

doc PRIMER DOKUMENTACIJE ZA FIZIČKA LICA

 

05.04.2019.

JAVNI OGLAS ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc OGLAS

 

28.02.2019.

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc OGLAS

 

10.12.2018.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

doc OGLAS

 

14.11.2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

doc OGLAS

doc IZJAVA

 

09.07.2018.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2018. GODINE

doc OBAVEŠTENJE

 

06.06.2018.

AKTUELNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE

doc PODACI ZA OGLAŠAVANjE

doc IZJAVA

 

01.06.2018.

JAVNI POZIV
BESPOVRATNA ISPORUKA MINERALNOG ĐUBRIVA KAN 27%N IZ REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI

doc JAVNI POZIV

doc ZAHTEV ZA BESPOVRATNU ISPORUKU MINERALNOG ĐUBRIVA

 

18.04.2018.

O G L A S
ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc OGLAS

 

12.03.2018.

O G L A S
ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc OGLAS