Štampaj  |   A A A

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

08.11.2019.

OBAVEŠTENJE O OTKUPU KUKURUZA

doc Preuzmite obaveštenje

 

08.10.2019.

OGLAS PRODAJA ULjA ZA LOŽENjE SREDNjE-S

doc Preuzmite oglas

 

04.10.2019.

OBAVEŠTENjE PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI SU UČESTVOVALI U JAVNOM POZIVU ZA NATURALNU RAZMENU MERKANTILNI KUKURUZ ZA TOVNU JUNAD

doc Preuzmite obaveštenje

 

17.09.2019.

PRODUŽENjE ROKA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc OBAVEŠTENJE

 

09.09.2019.

DOPUNA I IZMENA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc Izmena Javnog poziva za naturalnu razmenu

 

06.06.2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

doc Javni poziv za naturalnu razmenu

doc Primer dokumentacije za fizička lica

 

27.05.2019.

IZMENA I DOPUNA OGLASA O PRODAJI POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc OGLAS

 

15.05.2019.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

doc OGLAS

 

12.04.2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 5.445 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

doc JAVNI POZIV

doc PRIMER DOKUMENTACIJE ZA FIZIČKA LICA

 

05.04.2019.

JAVNI OGLAS ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc OGLAS

 

28.02.2019.

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc OGLAS

 

10.12.2018.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

doc OGLAS

 

14.11.2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

doc OGLAS

doc IZJAVA

 

09.07.2018.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2018. GODINE

doc OBAVEŠTENJE

 

06.06.2018.

AKTUELNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE

doc PODACI ZA OGLAŠAVANjE

doc IZJAVA

 

01.06.2018.

JAVNI POZIV
BESPOVRATNA ISPORUKA MINERALNOG ĐUBRIVA KAN 27%N IZ REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI

doc JAVNI POZIV

doc ZAHTEV ZA BESPOVRATNU ISPORUKU MINERALNOG ĐUBRIVA

 

18.04.2018.

O G L A S
ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc OGLAS

 

12.03.2018.

O G L A S
ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc OGLAS