Naslovna » Arhiva » Konkursi i tenderi » Konkursi i tenderi u 2012

Konkursi i tenderi u 2012.

 

Nabavka radova na sanaciji krova u skladištu GT u Iriga za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve
(JN 23/2012-03)

doc

Javni poziv

 

Nabavka usluge servisiranja i popravke Službenih automobila marke Hyundai
(JN MV broj 37/2012-03)

pdf

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja i servisiranja stabilne instalacije za dojavu požara u skladištima Direkcije
(JN MB broj: 36/2012-03)

doc

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluge servisiranja i popravke Službenih automobila
(JN MB broj 33/2012-03-oblikovana po partijama)

pdf

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije, potrebne za izgradnju rezervoara 4 h 15.000 m3 za skladištenje naftnih derivata
(JN 19/2012-03)

doc

Javni poziv

 

Prodaja nepokretne imovine dužnika GTP ''TREŠNJA'' Beograd putem usmenog javnog nadmetanja

doc

Oglas

 

Nabavka usluga rukovanja i održavanja skladišta generalnog tereta
(JN 18/2012-03)

doc

Javni poziv

 

Naturalna razmena merkantilnog kukuruza za tovnu stoku

zip

Konkursna dokumentacija

 

doc

Nabavka radova na sanaciji krova u skladištu GT u Iriga

doc

Javni poziv za prikupljanje ponuda - Ulje

doc

Javni poziv za prikupljanje ponuda - Šećer

doc

Javni poziv za prikupljanje ponuda - Kuhinjska so

doc

Javni poziv za prikupljanje ponuda - Mazut

doc

Nabavka građevinskog materijala

doc

Nabavka usluge održavanja serverskih klima uređaja u Beogradu i Novom Sadu

doc

Nabavka usluge vršenje preventivne i sistemtske zaštite robe i skladišta od štetočina i suzbijanje korova u skladištima direkcije

doc

Nabavka usluge redovnog održavanja i popravke liftova u skladištima republičke direkcije za robne rezerve GT Beograd i AIK Novi Pazar

doc

Aukcijska prodaja nepokretnosti

zip

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga osiguranja automobila vlasništvo republičke direkcije za robne rezerve

pdf

Javna nabavka usluga rukovanja i održavanja skladišta i robe u AIK-u u Novom Pazaru

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku radova u skladištima Direkcije

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge popravke, servisiranja i nabavke delova u AIK-u Novi Pazar

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge kvantitativne i kvalitativne kontrole merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza i kvantitativne i kvalitativne kontrole merkantilne pšenice prilikom prelokacije iz silosa skladištara u silos naručioca u Novom Pazaru

doc

Prodaja nepokretne imovine dužnika GTP ''TREŠNJA'' Beograd putem usmenog javnog nadmetanja

doc

Odgovor na pitanja u vezi konkursne dokumentacije za video nadzor

doc

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije za video nadzor

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge korišćenja wireless (bežičnog) interneta u službenim prostorijama naručioca u Beogradu i Novom Sadu kao i bežičnog prenosa poslovnih podataka između Beograda i Novog Sada

doc

Oglas za prodaju čeličnog otpada iz republičkih robnih rezervi

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge instaliranja video nadzora u GT Beograd

doc

Javni poziv za prikupljanje prijava (I faza restriktivnog postupka) za nabavku usluge transporta za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge kvantitativne i kvalitativne kontrole merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza i kvantitativne i kvalitativne kontrole merkantilne pšenice prilikom prelokacije iz silosa skladištara u silos naručioca u Novom Pazaru

doc

Javni poziv za prikupljanje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge instaliranja video nadzora u GT Beograd

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge redovnog servisiranja i baždarenja merno regulacione opreme u skladištima Direkcije

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga kvalitativne kontrole brašna t-500 i pšeničnog stočnog brašna u skladištu aik novi pazar

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Jednog brand računara i jednog lcd monitora

doc

Javni poziv za prikupljanje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga interventnog održavanja serverske opreme u Beogradu i Novom Sadu

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku usluge fumigacije merkantilne pšenice

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – natron ventil vreća

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – brand database servera i montaža

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - jednog lcd monitora od 22“ ili 23“ i jednog računara

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku medijskih usluga

doc

Prethodni raspis o nameri da sprovede javne nabavke dobara čija je procenjena vrednost veća od 50.000.000,00 dinara

doc

Prior notice on the intention to conduct the public procurement of goods with estimated value greater than 50.000.000,00 Serbian dinars

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - kancelarijskog materijala

doc

Poziv za podnošenje ponude za uslugu prevođenja teksta sa srpskog na engleski jezik, za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve

doc

Konkursna dokumentacija za nabavku dobara - materijal za saobraćaj (kartice za gorivo)

xls

Pregled realizovanih javnih nabavki velike i male vrednosti za period od 01.01.-31.12.2011.godine