Naslovna » Arhiva » Konkursi i tenderi » Konkursi i tenderi u 2013

Konkursi i tenderi u 2014.

 

Prethodna obaveštenja za 2015.

doc

Prethodno obaveštenje

doc

Prethodno obaveštenje 1

doc

Prethodno obaveštenje 2

doc

Prethodno obaveštenje 3

doc

Prethodno obaveštenje 4

doc

Prethodno obaveštenje 5

 

JAVNI POZIV ZAJAM PŠENICE

doc

Javni poziv

 

O G L A S
Prodaja polјoprivredno - prehrambenih proizvoda

doc

Oglas

doc

Dopuna javnog oglasa

 

JAVNI POZIV POZAJMICA PŠENICE

doc

Javni poziv

 

NABAVKA USLUGE IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ
OTVORENI POSTUPAK
JN 30/2014-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Dopuna konkursne dokumentacije

doc

Odgovori na pitanja

doc

Odgovori na pitanja 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 10 Bavanište

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 11 Kula 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 11 Mladenovac

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 13 Kula 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 16 Čurug

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 20 Draginje

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 21 Glušci

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 22 Slepčević

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 23 Blace

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 3 Bavanište

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 4 Bavanište

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 4 Kumane 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 9 Čurug

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 9 Idvor

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-za partiju 12 Kula 2

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku - za partiju 2 Idvor

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku - za partiju 2 Subotica 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku - za partiju 8 Ada 2

 

O G L A S
aukcijska prodaja nepokretnosti

doc

Oglas

Fotografije:
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
Gradska pekara.pdf

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I ZANAVLJANJA SIROVOG I RAFINISANOG SUNCOKRETOVOG ULJA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 20/2014-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I ZANAVLJANJA RAFINISANOG ŠEĆERA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 19/2014-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 Kovačica

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 Senta

 

JAVNA NABAVKA – USLUGE VRŠENJA PREVENTIVNE I SISTEMATSKE ZAŠTITE ROBA I SKLADIŠTA OD ŠTETOČINA I SUZBIJANJE KOROVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. JN MV 18/2014-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE –MOBILNE TELEFONIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. JN MV 17/2014-07

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I ZANAVLJANJA LEKOVA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 27/2014-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA – USLUGE, SERVISIRANJA I POPRAVKE SLUŽBENIH AUTOMOBILA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. 16/2014-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

 

NATURALNA RAZMENA PRERASPODELE DO 15.650 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

doc

Javni poziv

doc

Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA – USLUGE ODRŽAVANJA FUNKCIJE LIFTOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. JN MV 13/2014-03

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – RAFINISANOG OLOVA U BLOKU, ČISTOĆE 99,99%
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. JN 25/2014-02

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Оbаvеštеnjе о оbustаvi pоstupkа јаvnе nаbаvkе

 

JAVNA NABAVKA – DOBARA JESTIVO SUNCOKRETOVO ULJE
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 24/2014-01

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

INVITATION FOR BIDS

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANJA SILOSOM, MLINOM I ROBOM U AIK-U U NOVOM PAZARU
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 22/2014-03

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – POPRAVKA I SERVISIRANJE VILJUŠKARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JAVNA NABAVKA br. 14/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – POLIPROPILENSKIH VREĆA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JAVNA NABAVKA br. 15/2014-01)

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE OSIGURANJE IMOVINE, ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br 20/2014-05)

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа pаrtiјu 1

 

JAVNA NABAVKA - USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERSKOG PROGRAMA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
(JAVNA NABAVKA br. 23/2014-06)

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I ZANAVLJANJA SIROVOG I RAFINISANOG SUNCOKRETOVOG ULJA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JAVNA NABAVKA broj: JN MV 12/2014-01)

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – BELOG ŠEĆERA
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. JN 19/2014-01)

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I ZANAVLJANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PARTIJA 6. „ZDRAVLJE“ U FARMALOGISTU I PARTIJA 7. „JUGOREMEDIJA“ U FARMALOGISTU
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
(JAVNA NABAVKA broj 17/2014-02)

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA radovi - ugradnja sistema za rekuperaciju para (VRU) na instalaciji „Požega“ u Požegi
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. JN 14/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 3

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 4

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

doc

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 6

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 7

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 8

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 9

doc

Izmena konkursne dokumentacije 3

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA USLUGA – MOBILNE TELEFONIJE
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
(JAVNA NABAVKA br. 11/2014-07)

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

JAVNA NABAVKA - USLUGE ORACLE TEHNIČKA PODRŠKA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA
(JAVNA NABAVKA br. 15/2014-05)

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Poziv za podnošenje ponude

doc

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 

ЈАVNА NАBАVKА USLUGЕ IZBОR SKLАDIŠТАRА ZА МЕRKАNТILNU PŠЕNICU I МЕRKАNТILNI KUKURUZ
ОТVОRЕNI PОSТUPАK
(ЈАVNА NАBАVKА br. 12/2014-01)

doc

Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnuda

doc

Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnuda - nа еnglеskоm jeziku

doc

Kоnkursnа dоkumеntаciја

doc

Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје

doc

Оdgоvоr nа pitаnjе

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Odgovor na pitanje 7

doc

Odgovor na pitanje 8

doc

Izmena konkursne dokumentacije 18 08 2014

doc

Odgovor na pitanje 9

doc

Odgovor na pitanje 10

doc

Izmena konkursne dokumentacije 26.08.2014.

doc

Odgovor na pitanje 11

doc

Odgovor na pitanje 12

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku - za partiju 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku - za partiju 1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

ЈАVNI PОZIV ZА PRIKUPLjАNјЕ ZАHТЕVА ZА NАТURАLNU RАZМЕNU DО 20.000 ТОNА МЕRKАNТILNОG KUKURUZА ZА ТОVNU SТОKU SА PRIМАRNIМ PRОIZVОĐАČIМА KОЈI IМАЈU ZАТVОRЕNI PRОIZVОDNI CIKLUS

doc

Pоziv zа prikuplјаnjе zаhtеvа

doc

Kоnkursnа dоkumеntаciја

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA ODRŽAVANJA I INOVIRANJA POSLOVNOG PROGRAMA Breza ERP I ADMINISTRIRANJE SISTEMSKOG SOFTVERA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
(JAVNA NABAVKA br. JN 10/2014-05)

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARSKE OPREME VAN GARANTNOG ROKA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JAVNA NABAVKA br. JN MV 10/2014-05)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE INTERNETA U BEOGRADU I NOVOM SADU I PRENOS PODATAKA BEOGRAD – NOVI SAD
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JN MV 9/2014-05)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – DOBARA ELEKTRIČNA ENERGIJA
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. 11/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 1 - Irig

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 2 - AIK Novi Pazar

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 3 - Centar Novi Sad

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANJA SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODŽACIMA, IRIGU I PRIJEPOLJU, PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. 9/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Оbаvеštеnjе о pоdnеtоm zаhtеvu zа zаštitu prаvа

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – skladištenje, čuvanje i zanavljanje lekova i medicinskih sredstava
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. 7/2014-02)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru - pаrtiја 4

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru - pаrtiја 2

doc

Оbаvеštеnjе о оbustаvi pоstupkа - pаrtiја 1

doc

Оbаvеštеnjе о оbustаvi pоstupkа- pаrtiја 6

doc

Оbаvеštеnjе о оbustаvi pоstupkа- pаrtiја 7

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru - pаrtiја 3

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru - pаrtiја 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – POPRAVKA I SERVISIRANJE VILJUŠKARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JN MV 8/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JN MV 07/2014-06)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBRA - ulje za loženje srednje - S koje se deklariše kao mazut
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. 8/2014-02)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Invitation to tender

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – usluga izrade projektne dokumentacije za 4 rezervoara od po 20.000m3 i prateće infrastrukture na Instalaciji „Smederevo“ u Smederevu
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. JN 06/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – RAČUNARSKA OPREMA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JN MV 06/2014-05)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti

doc

Javni oglas

Фотографије:
silosi u Staparu.pdf
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
silos u Staparu -Gradska pekara.pdf

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – POPRAVKA I SERVISIRANJE VILJUŠKARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JN MV br. 5/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Tehnička greška u konkursnoj dokumentaciji

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

Javna nabavka dobara – materijal za saobraćaj-gorivo
Javna nabavka male vrednosti
(javna nabavka br. JN MV 4/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – Usluge transporta - merkantilne pšenice
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA 5/2014-01)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Dodatne informacije i pojašnjenja

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANJA I ODRŽAVANJA SKLADIŠTIMA SANITETA U BAJINOJ BAŠTI, KURŠUMLIJI I LOZNICI, PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. 4/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

 

Javna nabavka dobra – natron ventil vreće
javna nabavka male vrednosti
(javna nabavka br. JN MV 1/2014-01)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – usluge - kontrola kvaliteta brašna T-500 i pšeničnog stočnog brašna i izrada sertifikata, kontrola kvaliteta i kvantiteta roba na stanju i kontrola kvaliteta i kvantiteta merkantilne pšenice prilikom isporuke i prijema u silosu u Novom Pazaru
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. 03/2014-01)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA MERKANTILNE PŠENICE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JAVNA NABAVKA br. JN MV 3/2014-01)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – DOBARA ELEKTRIČNA ENERGIJA
OTVORENI POSTUPAK
(JAVNA NABAVKA br. 01/2014-03)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za tri partije

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANJA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
(JAVNA NABAVKA br. JN MV 2/2014-05)

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Prodaja poljoprivredno - prehrambenih proizvoda

doc

Javni oglas

 

PREDHODNO OBAVEŠTENJE

doc

Rafinisani šećer

doc

Jestivo suncokretovo ulje

doc

Lekovi, vakcine i sanitetski materijal

doc

Nabavka naftnih derivata

doc

Izbor skladištara za skladištenje merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza