Naslovna » Dokumenta » Dokumenta Direkcije

Dokumenta Direkcije

pdf

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

pdf

Izvršenje budžeta - Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi od 01.01.2020 do 30.09.2020 godine

pdf

Izvršenje budžeta - Skladištenje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata od 01.01.2020 do 30.09.2020 godine

pdf

Izvršenje budžeta - Izgradnja i održavanje rezervoara na Instalaciji "Smederevo" u Smederevu od 01.01.2020 do 30.09.2020 godine

 

pdf

Plan rada za 2020. godinu

pdf

Izveštaj o radu Republičke direkcije za robne rezerve za 2019. godinu

 

pdf

Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja

pdf

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

 

pdf

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

pdf

Godišnji izveštaj o upravljanju sukobom interesa za 2019. godini

pdf

Obrazac A

pdf

Obrazac A1

pdf

Obrazac A2

pdf

Obrazac B

pdf

Obrazac G

pdf

Obrazac V1-V2

pdf

Izvršenje budžeta 000-30-09-2019.

pdf

Izvršenje budžeta 0003-30-09-2019.

pdf

Izvršenje budžeta 40001-30-09-2019.

pdf

Izvršenje budžeta 50001-30-09-2019.

 


pdf

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

doc

Izveštaj o radu Republičke direkcije za robne rezerve za 2017. godinu

pdf

Obrazac V1-V2 - ishodi postupaka - poništeni/obustavljeni postupci

pdf

Kvartalni 2 - obrazac G

pdf

Kvartalni 2 - obrazac B1 i B2

pdf

Kvartalni 2 - obrazac B

pdf

Kvartalni 2 - obrazac A2

pdf

Kvartalni 2 - obrazac A1

pdf

Kvartalni 2 - obrazac A

pdf

Kvartalni 1 - obrazac G

pdf

Kvartalni 1 - obrazac B1 i B2

pdf

Kvartalni 1 - obrazac B

pdf

Kvartalni 1 - obrazac A2

pdf

Kvartalni 1 - obrazac A1

pdf

Kvartalni 1 - obrazac A

pdf

Obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

pdf

Obrazac B - podaci o ugovorima u postupku

pdf

Obrazac A2 - izvršenje ugovora

pdf

Obrazac A1 - izmene ugovora

pdf

Obrazac A - podaci o ugovorima

pdf

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

pdf

Kvartalni izveštaj za JN za IV - obrazac A

pdf

Kvartalni izveštaj za JN za IV - obrazac A1

pdf

Kvartalni izveštaj za JN za IV - obrazac A2

pdf

Kvartalni izveštaj za JN za IV - obrazac B

pdf

Kvartalni izveštaj za JN za IV - obrazac G

pdf

Kvartalni izveštaj za JN za IV - obrazac V1 i V2

pdf

INFORMATOR O RADU ZA AVGUST 2017 GODINE

pdf

PODACI O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

pdf

PODACI O NABAVKAMA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENјUJE

pdf

PODACI O IZMENAMA ZAKLjUČENIH UGOVORA

pdf

PODACI O IZVRŠENјU ZAKLjUČENIH UGOVORA

pdf

PODACI O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA U POSTUPCIMA JN

pdf

PODACI O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA U POSTUPKU JNMV

doc

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKa O ORGANIZACIJI BUDJETSKOG RAČUNOVODSTVA

pdf

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017.GODINU BROJ 1

pdf

PROŠIRENA VERZIJA IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI I NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENјUJE ZA 2017.GODINU

pdf

PODACI O UGOVORIMA

pdf

IZVEŠTAJ O RADU REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ZA 2016.GODINU

doc

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDJETSKOG RAČUNOVODSTVA

doc

OBRAZAC A ZA EVIDENTIRANјE PODATAKA O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

doc

OBRAZAC A1 ZA EVIDENTIRANјE PODATAKA O IZMENAMA ZAKLjUČENIH UGOVORA

doc

OBRAZAC A2 ZA EVIDENTIRANјE PODATAKA O IZVRŠENјU ZAKLjUČENIH UGOVORA

doc

OBRAZAC B ZA EVIDENTIRANјE PODATAKA O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI MALIH VREDNOSTI

doc

OBRAZAC G ZA EVIDENTIRANјE PODATAKA NABAVKAMA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENјUJE

doc

OBRAZAC V ZA EVIDENTIRANјE PODATAKA O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

doc

PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE

doc

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANjU

doc

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENjA POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANjA KNjIGOVODSTVENOG SA STVARNIM STANjEM U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE

doc

Pravilnik o priznavanju kala i rastura za poljoprivredno-prehrambene proizvode Republičkih robnih rezervi

doc

Planirana i izvršena sredstva budjeta sa 31.07.2016. godine

doc

Planirana i izvršena sredstva budjeta sa 31.07.2016. godine

doc

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkoj direkciji za robne rezerve

doc

Budžet Republičke direkcije za robne rezerve za 2013. Godinu

doc

Izveštaj o postupcima javnih nabavki