Štampaj  |   A A A

Naslovna » Konkursi i tenderi

Konkursi i tenderi

doc

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

doc

Izmenjeni plan javnih nabavki za 2020.godinu, verzija br.2

doc

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

doc

Plan javnih nabavki za 2021. godinu, verzija br. 2

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BEOGRAD, ul. DEČANSKA br. 8 /A
(U DALjEM TEKSTU: DIREKCIJA)

Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2021. godinu

OGLAŠAVA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc

Preuzmite oglas

JAVNA NABAVKA USLUGE - USLUGA KOMPLETIRANjA I SREĐIVANjA ARHIVSKE GRAĐE U GT BEOGRAD, JNMV br. 15/2020-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIH JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI, JNMV br. 13/2020-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanje i odgovor br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANjE SILOSOM, MLINOM I ROBOM U AIK-U U NOVOM PAZARU, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 13/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – RADOVI NA UREĐENjU ARHIVSKOG PROSTORA DIREKCIJE U SKLADIŠTU GT BEOGRAD, JNMV br. 14/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanje i odgovor br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – RADOVI NA ANTIKOROZIVNOJ ZAŠTITI SILOSA U VELIKOM GRADIŠTU, JNMV br. 12/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGA FTO I PPZ U SILOSU U VELIKOM GRADIŠTU, JNMV br. 17/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME, JNMV br. 16/2020-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - REZERVISANA JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU - JAVNA NABAVKA DOBARA – PIRINČA I PASULjA, PO PARTIJAMA, JN br. 12/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

JAVNA NABAVKA USLUGE - SKLADIŠTENjE, ČUVANjE I OBNAVLjANjE MERKANTILNE PŠENICE I MERKANTILNOG KUKURUZA, PO PARTIJAMA - OTVORENI POSTUPAK, JN br. 10/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena poziva za podnošenje ponuda

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Pitanje i odgovor br. 1

doc

Pitanje i odgovor br. 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

doc

Pitanje i odgovor br. 3

doc

Obaveštenje u vezi učestvovanja predstavnika ponuđača

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 7

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 63

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 84

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 93

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 98

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 35

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 94

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 95

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 96

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 99

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 47

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 37

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 85

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 81

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 91

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 92

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 45

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 50

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 58

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 68

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 74

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 76

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 80

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 26

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 29

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 30

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 31

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 38

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 39

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 40

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 41

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 42

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 43

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 44

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 46

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 48

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 57

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 59

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 60

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 61

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 62

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 72

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 73

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 75

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 78

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 79

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 64

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 11

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 13

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 14

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 18

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 24

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 8

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 52

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 67

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 86

JAVNA NABAVKA USLUGE - KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBE, JNMV br. 11/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

JAVNA NABAVKA USLUGE - TRANSPORT, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 9/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA - SREDSTVA ZA VANREDNE SITUACIJE - OTVORENI POSTUPAK, JN br. 11/2020-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – IZGRADNjA DVA REZERVOARA OD PO 20.000 m3 R-23 i R-25, MEŠAČKE KUĆICE MK-23/25 I PRATEĆE INFRASTRUKTURE SA POVEZIVANjEM NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA SMEDEREVO U SMEDEREVU,OTVORENI POSTUPAK, JN br. 7/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Poziv za podnošenje ponuda - engleski

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanje i odgovor br. 1

doc

Pitanje i odgovor br. 2

doc

Pitanje i odgovor br. 3

doc

Pitanje i odgovor br. 4

doc

Pitanje i odgovor br. 5

doc

Pitanje i odgovor br. 6

doc

Pitanje i odgovor br. 7

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA - KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBE, JNMV br. 8/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1 i P3

doc

Odluka o obustavi postupka za P2

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P3

JAVNA NABAVKA USLUGA - SKLADIŠTENjE RAFINISANOG SUNCOKRETOVOG ULjA, JNMV br. 10/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

JAVNA NABAVKA USLUGE – RUKOVANjE I ODRŽAVANjE SKLADIŠTA, SKLADIŠTENjE ROBA OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN br. 8/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanje o odgovori br. 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA PŠENICE U SOPSTVENOM SILOSU, JNMV br.6/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA- VRŠENjE PREVENTIVNE I SISTEMATSKE ZAŠTITE ROBE I SKLADIŠTA OD ŠTETOČINA I SUZBIJANjA KOROVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JNMV br. 9/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - EVRO DIZEL, JNMV br. 7/2020-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA – MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ - GORIVO, JNMV br. 5/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – KONTROLA OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE,
JNMV br. 4/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - MINERALNO ĐUBRIVO,
JN br. 3/2020-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odgovor na pitanje br. 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANjE SKLADIŠTIMA SANITETA, PO PARTIJAMA, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 4/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA DOBRA - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE I ZA OBJEKAT U NOVOM SADU, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 5/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE I NABAVKA PROTIVPOŽARNE CENTRALE U SKLADIŠTU GT LESKOVAC, JN MV br. 1/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – SKLADIŠTENjE, ČUVANjE I OBNAVLjANjE SREDSTAVA ZA VANREDNE SITUACIJE,
JN MV br. 2/2020-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – VRŠENjE PREVENTIVNE I SISTEMATSKE ZAŠTITE ROBE I SKLADIŠTA OD ŠTETOČINA I SUZBIJANjA KOROVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE (DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA I UNIŠTAVANjE KOROVA), JNMV br. 3/2020-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE – SKLADIŠTENjE RAFINISANOG ŠEĆERA, JN br. 2/2020-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – SKLADIŠTENjE, ČUVANjE I OBNAVLjANjE MERKANTILNE PŠENICE I MERKANTILNOG KUKURUZA, JN br. 1/2020-01

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P21

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P22

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P25

JAVNA NABAVKA USLUGE – ODRŽAVANjE I INOVIRANjE POSLOVNOG PROGRAMA, JN MV br. 30/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN MV br. 29/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluku o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - REDOVNO ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE PP APARATA I HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN MV br. 28/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - SERVISIRANjE I POPRAVKA SLUŽBENIH AUTOMOBILA, PO PARTIJAMA, JN MV br. 26/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka o podnošenju ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

JAVNA NABAVKA DOBRA- KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ JN MV broj 27/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – POPRAVKA LIMENOG KROVA NA MAGACINU ULjA I MAZIVA NA SKLADIŠTU ND SMEDEREVO U SMEDEREVU JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JN MV br. 25/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - SKLADIŠTENjE SEMENSKE PŠENICE OBLIKOVANA PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JN br. 31/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 2

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 3

doc

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1 - Srbobran

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 - Srbobran

doc

Odluka o obustavi postupka za Partiju 2 - Ruma

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2 - Ruma

JAVNA NABAVKA DOBRA – NABAVKA I ZAMENA PODNIH OBLOGA U HODNICIMA DIREKCIJE, JN MV br. 23/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA- KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ JN MV broj 24/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA - JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI, JN MV br. 22/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REZERVOARU FB 1003 U RN PANČEVO, JN MV br.21/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA - NABAVKA VILjUŠKARA ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE, OTVORENI POSTUPAK JN br. 30/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - ODRŽAVANjE SOFTVERSKOG PROGRAMA – (PRODAKTA SISTEM), PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA JN br. 28/2019-06

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNjA DETEKTORA UZEMLjENjA NA ŽELEZNIČKOM PRETAKALIŠTU NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA U POŽEGI JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV br. 20/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA– SOFTVER DMS, JN br. 26/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

pdf

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-SOFTVER ZA BUĐZETIRANjE I PREDVIĐANjE TROŠKOVA, JN br. 27/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 3

doc

Odgovor na pitanje br. 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 4

doc

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA – DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA SISTEMA DETEKCIJE POŽARA I DOJAVE GASA NA ŽELEZNIČKOM PRETAKALIŠTU NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA U POŽEGI, JN MV br. 19/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA - TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJE PRIKOLICA, JN MV br. 18/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

pdf

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA - TRANSPORT, JN broj 29/2019-01

doc

Obaveštenje o pokretanju postupka

doc

Konkursna dokumentacija

pdf

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - SKLADIŠTENjE, ČUVANjE I OBNAVLjANjE MERKANTILNE PŠENICE I MERKANTILNOG KUKURUZA, PO PARTIJAMA - OTVORENI POSTUPAK JN broj 25/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 - Ruma

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - Voganj

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P18

doc

Odluka o dodeli ugovora za P3 i P16

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12 - Stara Pazova

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P14 - Voganj

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P23 - Stara Pazova

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 - Kozjak

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16 - Kozjak

ЈАVNА NАBАVKА DОBRА- KАNCЕLАRIЈSKI NАМЕŠТАЈ, ЈN МV br. 17/2019-05

doc

Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudа

doc

Kоnkursnа dоkumеntаciја

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o pruduženju roka za podnošenje ponuda

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ЈАVNА NАBАVKА USLUGЕ – KОMPLЕTIRАNJE I SRЕĐIVАNJЕ АRHIVSKЕ GRАĐЕ, ЈN МV br. 16/2019-06

doc

Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudа

doc

Kоnkursnа dоkumеntаciја

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - SREDSTVA ZA VANREDNE SITUACIJE - OTVORENI POSTUPAK JN broj 24/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA - OSIGURANjA IMOVINE, ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA, OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 18/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Odgovor na pitanje broj 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

pdf

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

JAVNA NABAVKA USLUGA - SKLADIŠTENjA, ČUVANjA I OBNAVLjANjA MEDICINSKIH SREDSTAVA
Partija 1: Medicinska sredstva proizvedena u „Galenika Farmacija“ - OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 23/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Одлука о додели уговора

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA – TRANSPORT – JN BROJ 19/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

NABAVKA VILjUŠKARA ZA SKLADIŠA DIREKCIJE JN BROJ 22/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Odgovor na pitanje broj 2

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

RADOVI NA TEKUĆEM I VANREDNOM ODRŽAVANjU NA ŽELEZNIČKOM PRETAKALIŠTU NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA U POŽEGI JN BROJ 20/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje broj 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANjA SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 17/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursna dokumentacije

doc

Izmena konkursna dokumentacije br.2

pdf

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6

JAVNA NABAVKA RADOVA – IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI REZERVOARA FB-1003 U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 21/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Izmena konkursna dokumentacije br.1

doc

Odgovor na pitanje broj 2

doc

Odgovor na pitanje broj 3

doc

Odgovor na pitanje broj 4

doc

Odgovor na pitanje broj 5

pdf

Odluka o dodeli ugovora

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ЈАVNА NАBАVKА RАČUNАRSKЕ ОPRЕМЕ JN МV brој 15/2019-05

doc

Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudа

doc

Kоnkursnа dоkumеntаciја

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - INTERNET BG / NS I PRENOS PODATAKA BG - NS, JN MV 13/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA – Materijal za saobraćaj – gorivo, JN MV 14/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBE, JN MV br. 9/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA RADOVA – IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI REZERVOARA FB-1003 U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO OTVORENI POSTUPAK, JN br. 14/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odgovor na pitanje br. 2

doc

Odgovor na pitanje br. 3

doc

Odgovor na pitanje br. 4

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

doc

Odgovor na pitanje br. 5

doc

Odgovor na pitanje br. 6

doc

Odgovor na pitanje br. 7

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGA – SKLADIŠTENjE RAFINISANOG SUNCOKRETOVOG ULjA, JN MV br. 12/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obaveštenje o obustavi postupka P2

JAVNA NABAVKA USLUGA – VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA U SILOSU U VELIKOM GRADIŠTU, JN MV br. 11/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA – NABAVKA TERETNOG VOZILA SA PET SEDIŠTA MINIMALNE NOSIVOSTI 700KG, JN MV br. 10/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - NABAVKA VILjUŠKARA ZA SKLADIŠTE DIREKCIJE, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 12/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI - JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI, JN MV br. 6/2019-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za partiju 2

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

pdf

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

pdf

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - prvi poziv

pdf

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - drugi poziv

JAVNA NABAVKA RADOVA – RADOVI NA TEKUĆEM I VANREDNOM ODRŽAVANjU POSTOJEĆE HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTU GT U PRIJEPOLjU, JN MV BR.8/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA DOBRA-TRAKASTE ZAVESE , JN MV br. 7/2019-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - USLUGE I MATERIJAL ZA TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE ROBE VELIKIH SISTEMA – AGREGATA, JN MV br. 4/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE I ZA OBJEKAT U NOVOM SADU, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 11/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-EVRO DIZEL, JN br. 5/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA – SKLADIŠTENjE RAFINISANOG ŠEĆERA, JN br. 10/2019-01

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANjE SKLADIŠTIMA SANITETA, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK, JN br. 09/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA RADOVA - RADOVI NA TEKUĆEM I VANREDNOM ODRŽAVANjU NA SILOSU U VELIKOM GRADIŠTU II FAZA, JN br. 8/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

pdf

Odluka o izmeni ugovora

pdf

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGE - KONTROLA OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN MV br. 3/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENjA, ČUVANjA I OBNAVLjANjA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PO PARTIJAMA, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 07/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odgovor na pitanje br. 2

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora za P4 i P5

doc

Odluka o obustavi postupka za P2

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P4

doc

Odluka o dodeli ugovora za P2

doc

Odluka o dodeli ugovora za P3

doc

Odluka o obustavi postupka za P1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka - P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA, JN MV
br. 1/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora - P1

doc

Odluka o obustavi postupka - P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka - P2

JAVNA NABAVKA DOBRA- NABAVKA I UGRADNjA NAPOJNOG KABLA U SILOSU U VELIKOM GRADIŠTU, JN MV br. 2/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA VATROGASNOG VOZILA ZA SKLADIŠTENjE ND U POŽEGI, JN BROJ 2/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - PROJEKTOVANjE I IZVOĐENjE RADOVA NA TRAFOSTANICI KAPACITETA 1 H 1.000 KVA SA POVEZIVANjEM POSTOJEĆIH KABLOVA NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI, OTVORENI POSTUPAK, JN br. 4/2019-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Odgovor na pitanje br. 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje br. 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje br. 4

doc

Odgovor na pitanje br. 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 3

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje br. 6

doc

Odgovor na pitanje br. 7

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - REVIZIJA PLATO KOLA,
JN br. 6/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA GRAĐEVINSKI MATERIJAL – DUPLO FALCOVANI GLINENI CREP, JN br. 5/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE –SKLADIŠTENjE RAFINISANOG ŠEĆERA, JN br. 3/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE –ODRŽAVANjE I INOVIRANjE POSLOVNOG PROGRAMA, JN MV br. 35/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – ODRŽAVANjE I INOVIRANjE POSLOVNOG PROGRAMA, JN MV BR. 34/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Оdluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE – SERVISIRANjE SLUŽBENIH AUTOMOBILA, JN MV BR. 33/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA USLUGE - VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA FORMIRANjU SOPSTVENOG IZVORIŠTA PODZEMNIH VODA SA POVEZIVANjEM NA PP INSTALACIJU NA SKLADIŠTU POŽEGA U POŽEGI, JN MV br. 30/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - SKLADIŠTENjE SEMENSKE PŠENICE OTVORENI POSTUPAK, JN br. 26/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

JAVNA NABAVKA USLUGA – VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA AUTOPRETAKALIŠTU NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI,
JN MV br. 29/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

pdf

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGA – MOBILNE TELEFONIJE, JNMV br. 28/2018-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK, JAVNA NABAVKA br. 25/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

doc

Odgovor na pitanje br. 4

doc

Odgovor na pitanje br. 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 3

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje br. 6

doc

Odgovor na pitanje br. 7

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - REVIZIJA PLATO KOLA,
JN br. 6/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA GRAĐEVINSKI MATERIJAL – DUPLO FALCOVANI GLINENI CREP, JN br. 5/2019-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE –SKLADIŠTENjE RAFINISANOG ŠEĆERA, JN br. 3/2019-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE –ODRŽAVANjE I INOVIRANjE POSLOVNOG PROGRAMA, JN MV br. 35/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – ODRŽAVANjE I INOVIRANjE POSLOVNOG PROGRAMA, JN MV BR. 34/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Оdluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE – SERVISIRANjE SLUŽBENIH AUTOMOBILA, JN MV BR. 33/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA USLUGE - VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA FORMIRANjU SOPSTVENOG IZVORIŠTA PODZEMNIH VODA SA POVEZIVANjEM NA PP INSTALACIJU NA SKLADIŠTU POŽEGA U POŽEGI, JN MV br. 30/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - SKLADIŠTENjE SEMENSKE PŠENICE OTVORENI POSTUPAK, JN br. 26/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

JAVNA NABAVKA USLUGA – VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA AUTOPRETAKALIŠTU NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI,
JN MV br. 29/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

pdf

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGA – MOBILNE TELEFONIJE, JNMV br. 28/2018-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK, JAVNA NABAVKA br. 25/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 8

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 12

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 13

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 15

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 21

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 22

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 25

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 26

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 30

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 7

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za 4 partije

JAVNA NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE PRIKOLICA, JNMV br. 31/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA KOMPLETIRANjA I SREĐIVANjA ARHIVSKE GRAĐE, JNMV br. 26/2018-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJE PRIKOLICA, JNMV br. 27/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori

doc

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA – PRENOSIVI RAČUNARI (LAPTOP), JNMV br. 25/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluku o dodeli narudžbenice

doc

Obaveštenje o izdatoj narudžbenici

JAVNA NABAVKA RADOVA – NABAVKA I MONTAŽA INSTRUMENTALNE OPREME REZERVOARA FB-1004 U RAFINERIJI NAFTE U PANČEVU OTVORENI POSTUPAK,
JN br. 24/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - ODRŽAVANjE SOFTVERSKOG PROGRAMA - PRODAKTA SISTEM PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA,
JN br. 21/2018-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANjE SILOSOM, MLINOM I ROBOM U AIK-U U NOVOM PAZARU, JN br. 22/2018-03

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - KREČENjE POSLOVNOG PROSTORA I FARBANjE STOLARIJE U ZGRADI DIREKCIJE U DEČANSKOJ 8a, BEOGRAD, JN MV br. 23/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o i izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA DOBRA - KANCELARIJSKI MATERIJAL, JN MV br. 24/2018-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENjE RADOVA NA BUŠENjU I OPREMANjU REVERSNIH BUNARA SA POVEZIVANjEM NA PP INSTALACIJU NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI, OTVORENI POSTUPAK, JN BR. 20/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA DOBRA - PRENOSIVI RAČUNAR (LAPTOP), JN MV br. 22/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA - MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ – GORIVO, JN MV br. 21/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - TRANSPORT, OTVORENI POSTUPAK, JN BR. 19/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA – MINERALNO ĐUBRIVO KAN 27% N,
JN BR. 17/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - VRŠENjE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REZERVOARU 1004 U PANČEVU,
JN MV BR. 20/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANjE SILOSOM, MLINOM I ROBOM U AIK-U U NOVOM PAZARU, JN br. 16/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANjE I ODRŽAVANjE SKLADIŠTA, SKLADIŠTENjE ROBA OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN br. 15/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Poziv za podnošenje ponuda na engleskom jeziku

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER, JN MV br. 19/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA- MEDICINSKA SREDSTVA
JN br. 13/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA, OTVORENI POSTUPAK JN br. 11/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Pitanja i odgovori br. 3

doc

Pitanja i odgovori br. 4

doc

Pitanja i odgovori br. 5

doc

Odluka o dodeli ugovora za 50 partija

doc

Odluka o obustavi postupka za 46 partija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 13

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 67

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 85

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 89

doc

Odluka o dodeli ugovora za 16 partija

doc

Odluka o obustavi postupka za 9 partija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 18

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 59

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 64

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 70

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 87

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 10

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 12

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 40

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 66

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 30

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 35

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 37

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 81

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 84

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 86

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 91

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 16

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 17

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 21

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 80

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 92

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 31

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 49

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 50

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 48

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 62

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 65

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 68

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 69

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 71

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 75

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 88

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 14

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 39

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 44

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 57

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 90

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 96

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 36

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 41

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 42

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 53

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 61

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 93

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 11

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 3

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 53

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 61

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 93

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 11

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 45

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 82

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 83

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 63

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 32

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 33

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 34

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 38

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P 46

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P 9

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER, JN MV br. 18/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

0dluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - REDOVNO ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE PP APARATA I HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN MV br. 15/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ,
JN MV br. 17/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o izmeni ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANjE REZERVOARA FB-1004 U RAFINERIJI NAFTE U PANČEVU OTVORENI POSTUPAK, JN br. 10/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Izmena konkursna dokumentacije br.1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Izmena konkursna dokumentacije br.2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBE, JN MV br. 16/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursna dokumentacije br. 1

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

JAVNA NABAVKA DOBRA– MINERALNO ĐUBRIVO KAN 27% N,
JN br. 9/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - REVIZIJA PLATO KOLA,
JN br. 8/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Pitanja i odgovori br. 3

doc

Pitanja i odgovori br. 4

doc

Pitanja i odgovori br. 5

doc

Odluka o dodeli ugovora za 50 partija

doc

Odluka o obustavi postupka za 46 partija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 13

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 67

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 85

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 89

doc

Odluka o dodeli ugovora za 16 partija

doc

Odluka o obustavi postupka za 9 partija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 18

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 59

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 64

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 70

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 87

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 10

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 12

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 40

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 66

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 30

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 35

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 37

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 81

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 84

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 86

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 91

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 16

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 17

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 21

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 80

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 92

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 31

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 49

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 50

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 48

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 62

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 65

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 68

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 69

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 71

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 75

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 88

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 14

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 39

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 44

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 57

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 90

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 96

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 36

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 41

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 42

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 53

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 61

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 93

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 11

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 3

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 53

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 61

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 93

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 11

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru zа P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 45

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 82

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 83

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 63

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 32

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 33

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 34

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 38

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P 46

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P 9

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER, JN MV br. 18/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

0dluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - REDOVNO ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE PP APARATA I HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN MV br. 15/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ,
JN MV br. 17/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o izmeni ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANjE REZERVOARA FB-1004 U RAFINERIJI NAFTE U PANČEVU OTVORENI POSTUPAK, JN br. 10/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Izmena konkursna dokumentacije br.1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Izmena konkursna dokumentacije br.2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBE, JN MV br. 16/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursna dokumentacije br. 1

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

JAVNA NABAVKA DOBRA– MINERALNO ĐUBRIVO KAN 27% N,
JN br. 9/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - REVIZIJA PLATO KOLA,
JN br. 8/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Pitanja i odgovori br. 3

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULjE, JN MV br. 13/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

JAVNA NABAVKA USLUGE - ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN MV br. 14/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - INTERNET BG-NS I PRENOS PODATAKA
BG-NS, JN MV br. 12/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br.1

doc

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU I IZVOĐENjE RADOVA
NA IZGRADNjI AUTOPRETAKALIŠTA NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI - OTVORENI POSTUPAK,JN br. 7/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br.1

doc

Odgovor na pitanje br.2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - SERVERI,
JN MV br. 7/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - POPRAVKA I SERVISIRANjE VILjUŠKARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, JN MV br. 10/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RADOVA SANACIJA PODA U MAGACINU GOTOVIH PROIZVODA U AIK-u u NOVOM PAZARU,
JN MV br. 11/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - KONTROLE KVALITETA I KVANTITETA ROBE, JN MV br. 8/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE - POPRAVKA, SERVISIRANjE I NABAVKA DELOVA ZA MLIN U AIK-U NOVI PAZAR,
JN MV br. 9/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE I ZA OBJEKAT U NOVOM SADU - OTVORENI POSTUPAK, JN br. 6/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-EVRO DIZEL, JN MV br. 6/2018-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE- FUMIGACIJA, JN MV br. 5/2018-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE- INTERVENTNO ODRŽAVANjE SERVERA BG - NS, JN MV br. 3/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA- KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ, JN MV broj 2/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANjE NA SILOSU U VELIKOM GRADIŠTU, JN br. 5/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA IZGRADNjE REZERVOARA R-6 I ZAVRŠETAK RADOVA NA REZERVOARU R-5 I IZVOĐENjE RADOVA NA PRATEĆOJ INFRASTRUKTURI, JN broj 4/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br.1

doc

Obaveštenje u vezi obilaska skladišta

doc

Odgovor na pitanje br.2

doc

Obaveštenje u vezi obilaska skladišta

doc

Odgovor na pitanje br.3

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br.4

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

doc

Odgovor na pitanje br.5

doc

Odgovor na pitanje br.6

doc

Odgovor na pitanje br.7

doc

Odgovor na pitanje br.8

doc

Odgovor na pitanje br.9

doc

Odgovor na pitanje br.10

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 3

doc

Odgovor na pitanje br.11

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 4

doc

Odgovor na pitanje br. 12

doc

Odgovor na pitanje br.13

doc

Odgovor na pitanje br.14

doc

Odgovor na pitanje br.15

doc

Odgovor na pitanje br.16

doc

Odgovor na pitanje br.17

doc

Odgovor na pitanje br.18

doc

Odgovor na pitanje br.19

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 5

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

pdf

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANjA SKLADIŠTIMA SANITETA, PO PARTIJAMA, JN MV broj 4/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA ZA KONTROLU OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE - OTVORENI POSTUPAK, JN broj 2/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br.1

doc

Odgovor na pitanje br.2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA HIDROIZOLACIONE RADOVE NA KROVU U SKLADIŠTU DIREKCIJE GT BEOGRAD, JN broj 3/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanja br. 1

doc

Odgovor na pitanja br. 2

doc

Odgovor na pitanja br. 3

doc

Odgovor na pitanja br. 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA NABAVKU DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL, JN MV broj 1/2018-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA JN broj 30/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P7

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P 19

doc

Odluka o dodeli ugovora - pregovarački postupak

doc

Odluka o obustavi postupka - pregovarački postupak

doc

Odluka o obustavi postupka za partiju 25

doc

Odluka o obustavi postupka za partiju 11 i 29

doc

Obavestenje o obustavi postupka za partiju 11 i 29

doc

Обавештење o закљученом уговору П 4

doc

Обавештење o закљученом уговору П 5

doc

Обавештење o закљученом уговору П 10

doc

Обавештење o закљученом уговору П 12

doc

Обавештење o закљученом уговору П 13

doc

Обавештење o закљученом уговору П 14

doc

Обавештење o закљученом уговору П 15

doc

Обавештење o закљученом уговору П 16

doc

Обавештење o закљученом уговору П 17

doc

Обавештење o закљученом уговору П 18

doc

Обавештење o закљученом уговору П 21

doc

Обавештење o закљученом уговору П 22

doc

Обавештење o закљученом уговору П 23

doc

Обавештење o закљученом уговору П 24

doc

Обавештење o закљученом уговору П 28

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENjA SEMENSKE PŠENICE OTVORENI POSTUPAK JN broj 29/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br 1

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

JAVNA NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH AUTOMOBILA, PO PARTIJAMA JN MV broj 28/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENjA PLATO KOLA JN MV broj 29/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA- KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ, JN MV broj 2/2018-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori br. 1

doc

Pitanja i odgovori br. 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA TEKUĆE INVESTICIONO ODRŽAVANjE NA SILOSU U VELIKOM GRADIŠTU, JN br. 5/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA IZGRADNjE REZERVOARA R-6 I ZAVRŠETAK RADOVA NA REZERVOARU R-5 I IZVOĐENjE RADOVA NA PRATEĆOJ INFRASTRUKTURI, JN broj 4/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje br.1

doc

Obaveštenje u vezi obilaska skladišta

doc

Odgovor na pitanje br.2

doc

Obaveštenje u vezi obilaska skladišta

doc

Odgovor na pitanje br.3

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br.4

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

doc

Odgovor na pitanje br.5

doc

Odgovor na pitanje br.6

doc

Odgovor na pitanje br.7

doc

Odgovor na pitanje br.8

doc

Odgovor na pitanje br.9

doc

Odgovor na pitanje br.10

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 3

doc

Odgovor na pitanje br.11

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 4

doc

Odgovor na pitanje br. 12

doc

Odgovor na pitanje br.13

doc

Odgovor na pitanje br.14

doc

Odgovor na pitanje br.15

doc

Odgovor na pitanje br.16

doc

Odgovor na pitanje br.17

doc

Odgovor na pitanje br.18

doc

Odgovor na pitanje br.19

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 5

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

pdf

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANjA SKLADIŠTIMA SANITETA, PO PARTIJAMA, JN MV broj 4/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

JAVNA NABAVKA ZA KONTROLU OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE - OTVORENI POSTUPAK, JN broj 2/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje br.1

doc

Odgovor na pitanje br.2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA HIDROIZOLACIONE RADOVE NA KROVU U SKLADIŠTU DIREKCIJE GT BEOGRAD, JN broj 3/2018-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanja br. 1

doc

Odgovor na pitanja br. 2

doc

Odgovor na pitanja br. 3

doc

Odgovor na pitanja br. 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA NABAVKU DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL, JN MV broj 1/2018-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA JN broj 30/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P3

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P7

doc

Obavestenje o zaključenom ugovoru P 19

doc

Odluka o dodeli ugovora - pregovarački postupak

doc

Odluka o obustavi postupka - pregovarački postupak

doc

Odluka o obustavi postupka za partiju 25

doc

Odluka o obustavi postupka za partiju 11 i 29

doc

Obavestenje o obustavi postupka za partiju 11 i 29

doc

Обавештење o закљученом уговору П 4

doc

Обавештење o закљученом уговору П 5

doc

Обавештење o закљученом уговору П 10

doc

Обавештење o закљученом уговору П 12

doc

Обавештење o закљученом уговору П 13

doc

Обавештење o закљученом уговору П 14

doc

Обавештење o закљученом уговору П 15

doc

Обавештење o закљученом уговору П 16

doc

Обавештење o закљученом уговору П 17

doc

Обавештење o закљученом уговору П 18

doc

Обавештење o закљученом уговору П 21

doc

Обавештење o закљученом уговору П 22

doc

Обавештење o закљученом уговору П 23

doc

Обавештење o закљученом уговору П 24

doc

Обавештење o закљученом уговору П 28

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENjA SEMENSKE PŠENICE OTVORENI POSTUPAK JN broj 29/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br 1

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

JAVNA NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH AUTOMOBILA, PO PARTIJAMA JN MV broj 28/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENjA PLATO KOLA JN MV broj 29/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU (i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad ) SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

doc

Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA POLICE I ORMANI ZA ARHIVIRANjE,
JN MV broj 21/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENjA PLATO KOLA ,
JN MV broj 26/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

doc

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENјA PAJNER NOSAČA,
MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE I ATIPIČNIH POLjA RASPONA
3m IZ SISTEMA ŽELEZNICE JN MV broj 27/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - ODRŽAVANјE SOFTVERSKOG PROGRAMA (PRODAKTA SISTEM)
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA JAVNA NABAVKA BROJ: 28/2017-06

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Održavanje i inoviranje poslovnog programa i administriranje sistemskog softvera Otvoreni postupak broj: JN 27/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJE PRIKOLICA JN BR. 25/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA –NABAVKA ELEKTRONSKE VAGE SA ČELIČNIM MOSTOM U AIK-u u NOVOM PAZARU JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 22/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga- izrade projektne dokumentacije za izgradnju dva rezervoara od po 20.000m3 i projekata za rekonstrukciju Pristana 2 sa pratećim infrastrukturama sa povezivanjem na postojeću infrastrukturu skladišta naftnih derivata " Smederevo'' u Smederevu
OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 19/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije br.2

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Rešenje o ispravci greške u Odluci o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA RADOVE- HIDROIZOLACIONI RADOVI NA KROVU U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA: PARTIJA 1 - GT LOZNICA
PARTIJA 2 - AIK NOVI PAZAR
JAVNA NABAVKA br. 26/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

SANACIJA KROVA U SKLADIŠTU GENERALNOG TERETA U IRIGU JAVNA NABAVKA br. 25/2017-03

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

HIDROIZOLACIONI RADOVI NA KROVU U SKLADIŠTU GENERALNOG TERETA U BEOGRADU JAVNA NABAVKA br. 24/2017-03

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ: JN MV 20/2017-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANјE SKLADIŠTEM GENERALNOG TERETA U PRIJEPOLjU OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 20/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA GRAĐEVINSKI MATERIJAL – DUPLO FALCOVANI GLINENI CREP, JN br. 23/2017-02, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oprema za saobraćaj, JN br. 21/2017-03, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Materijal za saobraćaj – gorivo JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 19/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA BELOG PASULjA I KLASE KALIBRAŽE 6-9 mm rod 2017.godine JN br. 17/2017-01-otvoreni postupak

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Izmena konkursne dokumentacije 3

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USLUGE OSIGURANјA IMOVINE,ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA JN BR. 14/2017-05, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

../doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA USLUGE TRANSPORTA JN BROJ 15/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA II FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU 1- GRAĐEVINSKI RADOVI - HIDROIZOLACIONI RADOVI NA KROVU U SKLADIŠTU GENERALNOG TERETA U LOZNICI JAVNA NABAVKA br. 18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P1

JAVNA NABAVKA USLUGE - Vođenje stručnog nadzora na izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrantske mreže na skladištu Smederevo u Smederevu JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 18/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODžACIMA, IRIGU I PRIJEPOLjU, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 12/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5

JAVNA NABAVKA USLUGE – Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji upravlјačkih bezbednosnih sistema na skladištu naftnih derivata Požega u Požegi JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 17/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA DOBARA – OPREME ZA INTERVENISANјE U VANREDNIM SITUACIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA broj JN 11/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA I ODRŽAVANјA SKLADIŠTA, SKLADIŠTENјE ROBA OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 13/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka - Police i ormani za arhiviranje, JN MV br.13/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka usluge- jodiranje kuhinjske soli, JN MV 14/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA-IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj 16/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA -IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULjE-VRBAS JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI 15/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Usluge interneta u Beogradu i Novom Sadu i prenos podataka Beograd-Novi Sad., JN MV br.11/2017-05;

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Dopuna konkursne dokumentacije 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o dodeli ugovora

Dorada semenske pšenice, JN br.10/2017-01; OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU I IZVOĐENјE RADOVA NA IZGRADNјI AUTOPRETAKALIŠTA NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 3/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA- JAVNA NABAVKA GLAZIRANOG PIRINČA I KLASE JN br. 8/2017-01-otvoreni postupak

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ: JN MV 20/2017-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANјE SKLADIŠTEM GENERALNOG TERETA U PRIJEPOLjU OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 20/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA GRAĐEVINSKI MATERIJAL – DUPLO FALCOVANI GLINENI CREP, JN br. 23/2017-02, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oprema za saobraćaj, JN br. 21/2017-03, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Materijal za saobraćaj – gorivo JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 19/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA BELOG PASULjA I KLASE KALIBRAŽE 6-9 mm rod 2017.godine JN br. 17/2017-01-otvoreni postupak

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Izmena konkursne dokumentacije 3

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USLUGE OSIGURANјA IMOVINE,ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA JN BR. 14/2017-05, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

../doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA USLUGE TRANSPORTA JN BROJ 15/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA II FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU 1- GRAĐEVINSKI RADOVI - HIDROIZOLACIONI RADOVI NA KROVU U SKLADIŠTU GENERALNOG TERETA U LOZNICI JAVNA NABAVKA br. 18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P1

JAVNA NABAVKA USLUGE - Vođenje stručnog nadzora na izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrantske mreže na skladištu Smederevo u Smederevu JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 18/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODžACIMA, IRIGU I PRIJEPOLjU, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 12/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5

JAVNA NABAVKA USLUGE – Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji upravlјačkih bezbednosnih sistema na skladištu naftnih derivata Požega u Požegi JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 17/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA DOBARA – OPREME ZA INTERVENISANјE U VANREDNIM SITUACIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA broj JN 11/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA I ODRŽAVANјA SKLADIŠTA, SKLADIŠTENјE ROBA OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 13/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka - Police i ormani za arhiviranje, JN MV br.13/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka usluge- jodiranje kuhinjske soli, JN MV 14/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA-IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj 16/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA -IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULjE-VRBAS JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI 15/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Usluge interneta u Beogradu i Novom Sadu i prenos podataka Beograd-Novi Sad., JN MV br.11/2017-05;

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Dopuna konkursne dokumentacije 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o dodeli ugovora

Dorada semenske pšenice, JN br.10/2017-01; OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU I IZVOĐENјE RADOVA NA IZGRADNјI AUTOPRETAKALIŠTA NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 3/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA- JAVNA NABAVKA GLAZIRANOG PIRINČA I KLASE JN br. 8/2017-01-otvoreni postupak

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA-IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj 12/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje obustavi postupka

JAVNA NABAVKA RADOVA - IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I REKONTRUKCIJI HIDRANTSKE MREŽE NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA ''SMEDEREVO'' U SMEDEREVU OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 7/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Obaveštenje - obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Izmena i dopuna 1

doc

Odgovor na pitanje 7

doc

Izmena i dopuna 2

doc

Odgovor na pitanje 8

doc

Odgovor na pitanje 9

doc

Odgovor na pitanje 10

doc

Odgovor na pitanje 11

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA -IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULjE JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 10/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o dodeli ugovora za P 2 i P 3

doc

Odluka o obustavi postupka za P 1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

Redovno održavanje i servisiranje PP aparata i hidrantske mreže u skladištima Direkcije JN MV 9/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Допуна конкурсне документације

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Za javnu nabavku dobara – građevinski materijal-duplo falcovani glineni crep Otvoreni postupak broj 6/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Dopuna konkursne dokumentacije 1

doc

Dopuna konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ODRŽAVANјE I SERVISIRANјE STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE - JN MV 7/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

RUKOVANјE SKLADIŠTIMA SANITETA, PO PARTIJAMA - JN MV 8/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKIH I MAŠINSKIH RADOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA KVALIFIKACIONI POSTUPAK – DRUGA FAZA JAVNA NABAVKA broj 18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBA NA STANјU - JN MV 2/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA, ČUVANјA I OBNAVLjANјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JN br. 05/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P1, P2, P3, P4 i P5

doc

Oduka o obustavi postupka ѕa P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 1

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P 6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6

JAVNA NABAVKA DOBARA- RAČUNARSKA OPREMA (radne stanice, štampači i skeneri) JN MV broj 4/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANјA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU JN MV br. 5/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

OGLAS ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc

Preuzmite tekst oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA - JN MV 6/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE I ZA ODSEK ZA POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE NOVI SAD OTVORENI POSTUPAK JN broj 4/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka dobara – kancelarijski materijal - JN MV 3/2017-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc

Preuzmite tekst javnog oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 31/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Odluka o zaklјučenim okvirnim sporazumima

doc

Odluka o izmeni odluke

doc

Obaveštenje obustavi postupka za 21 P

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 18

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 38

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 39

doc

Odluka o zaklјučenоm okvirnоm sporazumu

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 23

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA usluge - Izbor skladištara za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz, JN broj 1/2017-01, po partijama

nderi/2017/2-2017-01-poziv za podnosenje ponude- kontrola.doc" target="_blank">Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o obustavi pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P26

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P28

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P30

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P31

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P55

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P62

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P67

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P75

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P80

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P94

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P95

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P96

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P97

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P99

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA, ČUVANјA I OBNAVLjANјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JN br. 05/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P1, P2, P3, P4 i P5

doc

Oduka o obustavi postupka ѕa P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 1

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P 6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6

JAVNA NABAVKA DOBARA- RAČUNARSKA OPREMA (radne stanice, štampači i skeneri) JN MV broj 4/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANјA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU JN MV br. 5/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

OGLAS ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc

Preuzmite tekst oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA - JN MV 6/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE I ZA ODSEK ZA POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE NOVI SAD OTVORENI POSTUPAK JN broj 4/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka dobara – kancelarijski materijal - JN MV 3/2017-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc

Preuzmite tekst javnog oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 31/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Odluka o zaklјučenim okvirnim sporazumima

doc

Odluka o izmeni odluke

doc

Obaveštenje obustavi postupka za 21 P

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 18

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 38

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 39

doc

Odluka o zaklјučenоm okvirnоm sporazumu

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 23

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA usluge - Izbor skladištara za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz, JN broj 1/2017-01, po partijama

doc

Odluka o obustavi pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P26

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P28

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P30

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P31

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P55

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P62

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P67

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P75

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P80

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P94

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P95

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P96

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P97

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P99

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P100

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P114

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P119

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA, ČUVANјA I OBNAVLjANјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JN br. 05/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P1, P2, P3, P4 i P5

doc

Oduka o obustavi postupka ѕa P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 1

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P 6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6

JAVNA NABAVKA DOBARA- RAČUNARSKA OPREMA (radne stanice, štampači i skeneri) JN MV broj 4/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANјA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU JN MV br. 5/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

OGLAS ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc

Preuzmite tekst oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA - JN MV 6/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE I ZA ODSEK ZA POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE NOVI SAD OTVORENI POSTUPAK JN broj 4/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka dobara – kancelarijski materijal - JN MV 3/2017-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc

Preuzmite tekst javnog oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 31/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Odluka o zaklјučenim okvirnim sporazumima

doc

Odluka o izmeni odluke

doc

Obaveštenje obustavi postupka za 21 P

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 18

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 38

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 39

doc

Odluka o zaklјučenоm okvirnоm sporazumu

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 23

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA usluge - Izbor skladištara za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz, JN broj 1/2017-01, po partijama

doc

Odluka o obustavi pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P26

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P28

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P30

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P31

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P55

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P62

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P67

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P75

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P80

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P94

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P95

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P96

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P97

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P99

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P100

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P114

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P119

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P125

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P133

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P134

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P7, P61, P63, P77, P78 i P130

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 54

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 56

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 124

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 8

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 73

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 74

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P8

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P26

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P28

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P30

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P54

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P55

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P62

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P67

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P71

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P73

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P75

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P79

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P80

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P94

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P95

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P97

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P99

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P114

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P119

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 100

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 72

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 74

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 96

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 124

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 119

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 125

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 134

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 94

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 26

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 28

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 30

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 67

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 95

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 97

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 99

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 114

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 8

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 73

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 79

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 39

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 54

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 71

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 23

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 133

doc

Odluka o izmeni ugovora

Javna nabavku dobara – negazirana flaširana voda za piće - JN MV 26/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA KANCELARIJSKI MATERIJAL JN MV broj 29/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Одлука о додели уговора

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENјA PLATO KOLA JN MV broj 27/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENјA PAJNER NOSAČA, MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE, ATIPIČNIH POLjA 3m I METALNIH SANDUKA IZ SISTEMA ŽELEZNICE, JN MV broj 28/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA –MOBILNE TELEFONIJE
JN MV 25/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - servisiranje i popravka službenih automobila,
redni broj JN MV 23/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka usluga – popravka i servisiranje vilјuškara u skladištima generalnog tereta (Beograd, Irig, Leskovac, Loznica i Odžaci) i u skladištu AIK-Novi Pazar
JN MV 24/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјE SILOSOM, MLINOM I ROBOM U AIK-U U NOVOM PAZARU OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 28/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

JAVNA NABAVKA DOBARA – kancelarijski materijal- JN MV 22/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – kvalitativna i kvantitativna kontrola obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima Direkcije
OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 29/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – MODERNIZACIJA UPRAVLjAČKIH BEZBEDNOSNIH SISTEMA NA INSTALACIJI „POŽEGA“
OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 15/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Obaveštenje o obilasku skladišta

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Pojašnjenje JN

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJE PRIKOLICA
JAVNA NABAVKA MV broj 20/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA MEDICINSKIH SREDSTAVA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA broj 26/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA IZVOĐENјA RADOVA NA SANACIJI HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE JAVNA NABAVKA MV br. 21/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje za obilazak GT Bgd

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA – OPREMA ZA SAOBRAĆAJ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 25/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 23/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Poziv za podnošenje ponuda - engleski

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Odgovor na pitanje 7

doc

Odgovor na pitanje 8

doc

Odgovor na pitanje 9

doc

Odgovor na pitanje 10

doc

Odgovor na pitanje 11

doc

Odgovor na pitanje 12

doc

Odgovor na pitanje 13

doc

Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P14

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P16

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P17

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P21

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P22

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P32

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P34

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P35

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P37

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P41

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P42

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P43

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P44

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P45

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P50

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P51

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P57

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P58

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P59

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P64

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P65

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P76

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P84

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P85

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P86

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P87

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P88

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P89

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P92

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P93

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P101

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P105

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P106

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P107

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P108

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P109

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P115

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P117

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P118

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P120

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P121

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P122

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P127

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P128

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P129

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P131

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P132

doc

OObaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P135

doc

Obaveštenje o obustavi postupka P77

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 46

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 47

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 48

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 10

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 110

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P10

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P14

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P21

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P22

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P32

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P43

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P45

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P47

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P50

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P57

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P59

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P64

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P65

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P76

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P92

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P101

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P106

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P108

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P110

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P115

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P118

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P120

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P121

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P127

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P129

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P131

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P135

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 87

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 88

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoruza P31

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P42

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P12

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P14

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P15

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P17

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P21

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P22

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P32

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P41

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P50

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P57

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P64

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P76

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P84

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P85

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P86

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P92

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P93

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P101

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P105

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P117

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P118

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P120

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P131

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P132

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P89

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P107

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P108

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P109

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P115

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P121

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P122

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P37

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P43

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P59

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P65

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P106

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P127

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P128

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P135

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P10

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P110

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P44

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P46

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P48

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P33

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 16

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 20

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 122

doc

Odluka o izmeni ugovora

JAVNA NABAVKA – USLUGE OSIGURANјA IMOVINE, ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 22/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA SOFTVERSKOG PROGRAMA (PRODAKTA SISTEM) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA JAVNA NABAVKA BROJ: 24/2016-06

doc

Obaveštenje o pokretanju postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - USLUGE ORACLE TEHNIČKA PODRŠKA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA PO ČLANU 36.st.1.tač.2
JAVNA NABAVKA broj 19/2016-05

doc

Obaveštenje o pokretanju postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKIH I MAŠINSKIH RADOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA KVALIFIKACIONI POSTUPAK – PRVA FAZA
JAVNA NABAVKA broj 18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje prijava

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odluka o obustavi postupka za partiju 2

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija za partija 1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija za partija 1

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija P1- posle ažuriranja liste

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija P1- posle ažuriranja liste

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija P1- posle drugog ažuriranja liste

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija P1- posle drugog ažuriranja liste

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija - posle trećeg ažuriranja liste

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija P1- posle trećeg ažuriranja liste

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija P1- posle trećeg ažuriranja liste

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija P1- posle trećeg ažuriranja liste

doc

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA – usluga vršenje hidrogeoloških ispitivanja i izrade elaborata za bunar za vodosnabdevanje PPZ sistema na instalaciji ND Požega u Požegi
JN MV br.18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER NOVI SAD
JN MV 17/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

NABAVKA USLUGE - REDOVNO ODRŽAVANјE I SERVISIRANјE PP APARATA I HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JN MV 16/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora 02.08.2016.

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o dodeli ugovora 17.08.2016.

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

RUKOVANјE SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODžACIMA, IRIGU I PRIJEPOLjU, PO PARTIJAMA
JN BR. 16/2016-03.

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1, 2, 3, 4 i 5

doc

Odluka o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5

doc

Odluka o dodeli ugovora za P6

doc

Odluka o izmeni i dopuni odluke o dodeli ugovora za P6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6

Na osnovu Zaklјučka Vlade 05 Broj: 361-5341/2016 od 13.06.2016. godine
OGLAS O SPROVOĐENјU POSTUPKA PRIKUPLjANјA PISMENIH PONUDA ZA DAVANјE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

doc

Oglas

JAVNA NABAVKA DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 15/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – usluga vršenje hidrogeoloških ispitivanja i izrade elaborata za bunar za vodosnabdevanje PPZ sistema na instalaciji ND Požega u Požegi
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj br. 14/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

OObaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGA-IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj 13/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE TRANSPORTA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 12/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA – RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆA RAČUNARSKA OPREMA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JN MV 12/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I INOVIRANјA POSLOVNOG PROGRAMA Breza ERP I ADMINISTRIRANјE SISTEMSKOG SOFTVERA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA
JAVNA NABAVKA JN broj 14/2016-05

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

JAVNA NABAVKA USLUGE VRŠENјA TEHNIČKOG PREGLEDA IZVEDENIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI REZERVOARA R 27 OD 60.000 m3 I IZVEDENIH RADOVA NA SANACIJI, REKONSTRUKCIJI I IZGRADNјI POVEZIVANјA REZEZERVOARA R- 27 NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU NA INSTALACIJI SMEDEREVO U SMEDEREVU
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 11/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGA -IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO I SIROVO SUNCOKRETOVO ULjE
JAVNA NABAKA MV broj 10/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA
JAVNA NABAVKA broj 13/2016-02

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA - DOBARA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 10/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1

doc

Odluka o obustavi postupka za P2, P3, P4, P5

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P2, P3, P4, P5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1

 

JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 09/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE INTERNETA U BEOGRADU I NOVOM SADU I PRENOS PODATAKA VEOGRAD – NOVI SAD
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 08/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA - MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ, GORIVO
JN MV br. 7/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dva rezervoara na instalaciji ''Požega'' u Požegi i to:
- R-5 od 5.000m3 sa pripadajućom tankvanom i
- R-6 od 5.000m3 sa pripadajućom tankvanom i pratećom infrastrukturom za rezervoare.
OTVORENI POSTUPAK JN broj 9/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje - obilazak instalacije Požega

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU AUTOPRETAKALIŠTA NA INSTALACIJI „POŽEGA“ U POŽEGI
OTVORENI POSTUPAK JN broj 8/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 11.10.2016

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DVA REZERVOARA OD PO 20.000M3 I SANACIJA I REKONSTRUKCIJA PRISTANA 2 SA PRATEĆIM INFRASTRUKTURAMA NA INSTALACIJI ''SMEDEREVO'' U SMEDEREVU
OTVORENI POSTUPAK JN broj 6/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Obaveštenje o produženju roka 1

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Izmena konkursne dokumentacije 3

doc

Obaveštenje o produženju roka 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 4

doc

Obaveštenje o produženju roka 3

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA-DOBARA-ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE
OTVORENI POSTUPAK JN broj 7/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 05/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o obustavi P3

doc

Obaveštenje o obustavi P6

doc

Obaveštenje o obustavi P2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P4

doc

Odluka o obustavi

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P5

doc

Odluka o dodeli ugovora za P3 i P6

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P6

doc

Odluka o izmeni ugovora za P5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1

doc

Odluka o izmeni ugovora za P4

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANјA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 05/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆA RAČUNARSKA OPREMA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 06/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKIH, MAŠINSKIH I ELEKTRO RADOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA KVALIFIKACIONI POSTUPAK – PRVA FAZA
JAVNA NABAVKA broj 04/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Pitanja i odgovori 3

doc

Pitanja i odgovori 4

doc

Pitanja i odgovori 5

doc

Pitanja i odgovori 6

doc

Pitanja i odgovori 7

doc

Odluka o priznavanju kvalifikacije

doc

Odluka o obustavi

doc

Odluka o priznavanju kvalifikacije P3

doc

Obaveštenje o obustavi postupka P1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka P2

doc

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije P3-posle ažuriranja liste

doc

Odluka o priznavanju kvalifikacije P3-posle ažuriranja liste

doc

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije P3-posle ažuriranja liste

doc

Odluka o priznavanju kvalifikacije

doc

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije P3

 

JAVNA NABAVKA MINERALNOG ĐUBRIVA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 02/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Poziv za podnošenje ponuda- Engleski

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Pitanja i odgovori 3

doc

Pitanja i odgovori 4

doc

Pitanja i odgovori 5

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1

doc

Odluka o obustavi postupka 2

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

doc

Odluka o obustavi postupka 3

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – kontrola kvaliteta i kvantiteta roba na stanju, kontrola kvaliteta i kvantiteta merkantilne pšenice prilikom isporuke iz silosa skladištara Direkcije i prijema u silos u Novom Pazaru i kontrola kvaliteta brašna T-500 i pšeničnog stočnog brašna i izrada sertifikata
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV br. 04/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Izmena odluke

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA SKLADIŠTIMA SANITETA U
BAJINOJ BAŠTI, KURŠUMLIJI I LOZNICI, PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 03/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi za partiju 1

doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 i 3

doc

Odluka o obustavi za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 3

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JN MV 02/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA MERKANTILNE PŠENICE U AIK-u u NOVOM PAZARU
JAVNA NABAVKA MV 3/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

JAVNA NABAVKA USLUGE REGISTRACIJE PRIKOLICA
JAVNA NABAVKA MV 1/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BEOGRAD, ul. DEČANSKA br. 8 /A
(U DALjEM TEKSTU: DIREKCIJA)

Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2016. godinu i Zaklјučka Vlade 05 Broj: 339-2065/2016 od 25.02.2016. godine

OGLAŠAVA PRODAJU MLEKA U PRAHU

doc

Preuzmite oglas

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BEOGRAD, ul. DEČANSKA br. 8 /A
(U DALjEM TEKSTU: DIREKCIJA)

Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2016. godinu

OGLAŠAVA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc

Preuzmite oglas

doc

Dopuna oglasa