Štampaj  |   A A A

Naslovna » Kontakti

Kontakti

Republička direkcija za robne rezerve
Dečanska 8a
11000 Beograd
Srbija

office@rdrr.gov.rs

 

Direktor: Zorica Anđelković

Sekretarica: Vesna Petrović

tel : 011/3239-993
tel : 011/3233-994
fah : 011/3239-140
e-pošta : vesna.petrovic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove i AOP

Načelnik: Nedeljka Pavlović

tel : 011/3343-302
e-pošta : nedeljka.pavlovic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za finansijske poslove

Šef odseka: Tatjana Mališić

tel : 011/3232-668
e-pošta : tatjana.malisic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za računovodstvene poslove

Šef odseka: Danijela Mijatović

tel : 011/3240-695
e-pošta : danijela.mijatovic@rdrr.gov.rs

 

Grupa za automatsku obradu podataka (AOP)

Rukovodilac grupe: Dragan Sretenović

tel : 011/3246-740
e-pošta : dragan.sretenovic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Načelnik: Snežana Obradović

tel : 011/3239-052
e-pošta : snezana.obradovic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za poljoprivredne i prehrambene proizvode Novi Sad

Šef odseka: Dragica Cajner

tel : 021/526-890
e-pošta : dragica.cajner@rdrr.gov.rs

 

Odsek za zrnasta hraniva, živu stoku i proizvode animalnog porekla

Šef odseka: Zoran Mićić

tel : 011/ 3238-997
e-pošta : zoran.micic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za proizvode biljnog i mineralnog porekla

Šef odseka: Tatjana Delić

tel : 011/3239-059
e-pošta : tatjana.delic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove i javne nabavke

Načelnik: Olivera Karanović

tel : 011/3343-146
e-pošta : olivera.karanovic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za javne nabavke

Šef odseka: Zorica Panić

tel : 011/3235-908
e-pošta : : zorica.panic@rdrr.gov.rs

 

Grupa za kontrolu javnih nabavki

Rukovodilac grupe: Milan Vujović

tel : 011/3225-043
e-pošta : milan.vujovic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za neprehrambene proizvode

Načelnik: Snežana Mitrović

tel : 011/3235-305
e-pošta : snezana.mitrovic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za posebne namene

Šef odseka: Ljiljana Ilić

tel : 011/3239-992
e-pošta : ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za energente

Šef odseka: Milivoje Ilić

tel : 011/3348-724
e-pošta : milivoje.ilic@rdrr.gov.rs

 

Odeljenje za skladišta

Načelnik: Sanja Džogazović

tel : 011/3237-148
e-pošta : sanja.dzogazovic@rdrr.gov.rs

 

Odsek za održavanje skladišta

Šef odseka: Miroslav Vučetić

tel : 011/3349-839
e-pošta : miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs

 

Grupa za obavezne rezerve nafte i derivata nafte

Rukovodilac grupe: Zoran Jovanović

tel : 011/3241-323
e-pošta : zoranjovanovic@rdrr.gov.rs

 

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Jelena Popović

tel : 011/3349-844
e-pošta : jelena.popovic@rdrr.gov.rs
Beograd, Dečanska 8a, kancelarija broj 617