Štampaj  |   A A A

Naslovna »Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

1.Šta sve imaju Robne rezerve?

Robne rezerve čine osnovni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, meso u živoj stoci, industrijski proizvodi, lekovi i sanitetski materijal, kao i sirovine i reprodukcioni materijal za ove proizvode.

2.Gde se drži ta roba (koji je procenat u Vašim skladištima, a koliko se nalazi kod proizvođača ) ?

Republička direkcija za robne rezerve drži 50% robe u svojim skladištima a 50% robe se drži kod proizvođača, i to zavisi od vrsta roba.Robe koje podležu posebnim uslovima čuvanja drže se kod proizvođača.

3.Koja se sve roba drži u Vašim skladištima ?

U skladištima Direkcije se čuvaju energenti, metali, deo žitarica, so, konzerve i druge robe koje ne podležu pod posebne uslove čuvanja.

4.Koliko Robne rezerve brzo intervenišu kada se ukaže potreba za tim ?

Kada se pojavi potreba za intervencijom na tržištu, sa svim resornim ministarstvima se pravi analiza tržišta i predlažu eventualne mere, nakon čega se konačan predlog iznosi na sednici Vlade koja donosi posebnu odluku.

5.Koje su otprilike količine osnovnih životnih namirnica koje poseduju Robne rezerve (za potrebe stanovništva za dva, tri, meseca ) ?

Prilikom sačinjavanja Programa rada Republičke direkcije za robne rezerve, koji se donosi nakon usvojenog budžeta Republike Srbije, Direkcija pravi bilanse strateških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u zavisnosti od raspoloživih sredstava odobrenih budžetom. Svake godine se podižu količine osnovnih namirnica i trenutno na stanju strateških roba (pšenica, ulje, so) ima za otprilike dva meseca.