Штампај  |   A A A

Насловна »Најчешћа питања

Најчешћа питања

1.Шта све имају Робне резерве?

Робне резерве чине основни пољопривредни и прехрамбени производи, месо у живој стоци, индустријски производи, лекови и санитетски материјал, као и сировине и репродукциони материјал за ове производе.

2.Где се држи та роба (који је проценат у Вашим складиштима, а колико се налази код произвођача ) ?

Републичка дирекција за робне резерве држи 50% робе у својим складиштима а 50% робе се држи код произвођача, и то зависи од врста роба.Робе које подлежу посебним условима чувања држе се код произвођача.

3.Која се све роба држи у Вашим складиштима ?

У складиштима Дирекције се чувају енергенти, метали, део житарица, со, конзерве и друге робе које не подлежу под посебне услове чувања.

4.Колико Робне резерве брзо интервенишу када се укаже потреба за тим ?

Када се појави потреба за интервенцијом на тржишту, са свим ресорним министарствима се прави анализа тржишта и предлажу евентуалне мере, након чега се коначан предлог износи на седници Владе која доноси посебну одлуку.

5.Које су отприлике количине основних животних намирница које поседују Робне резерве (за потребе становништва за два, три, месеца ) ?

Приликом сачињавања Програма рада Републичке дирекције за робне резерве, који се доноси након усвојеног буџета Републике Србије, Дирекција прави билансе стратешких пољопривредних и прехрамбених производа у зависности од расположивих средстава одобрених буџетом. Сваке године се подижу количине основних намирница и тренутно на стању стратешких роба (пшеница, уље, со) има за отприлике два месеца.