Штампај  |   A A A

Насловна » Организациона шема

Радна места по систематизацији: 94 + 2

положај II групе    1
положај V групе    1
виших саветника    9
самостални саветника    22
саветника    22
млађи саветник    2
сарадника    8
референата    25
намештеника    6