Насловна » Документа » Подзаконска акта

Подзаконска акта

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о изменама и допунама правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог са стварним стањем у Републичкој дирекцији за робне резерве

Правилник о изменама и допунама правилника о јавним набавкама

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - oктобар 2015.

Уредба о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за давање у закуп непокретности

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Уредба о продаји минералног ђубрива

Уредбa о продаји меркантилне пшенице рода 2011. године

Уредбa о продаји меркантилног кукуруза рода 2011. године

Уредба о условима давања на зајам и коришћење роба из републичких робних резерви

Уредба о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза

Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности