Насловна » О нама » Руководство

Руководство

ЗОРИЦА АНЂЕЛКОВИЋ

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

Лични подаци:

Датум и место рођења: 20.06.1965. Крушевац

Брачно стање: удата, мајка једног детета

Образовање: Пољопривредни факултет Београд, Одсек за воћарство и виноградарство

Дипломирани инжењер пољопривреде

Положен државни испит за рад у државним органима

Сертификат службеника за јавне набавке,

Лиценцирани службеник за јавне набавке

Језици: енглески

Радно искуство:

12. марта 2015.године постављена за вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве

20 година радног искуства на радним местима са високом стручном спремом

од 2007. до данас Републичка дирекција за робне резерве, Одељење за јавне набавке, саветник јавне набавке

од 2005. до 2007. године

Министарство трговине и услуга -Републичка дирекција за робне резерве,
Одељење за прехрамбене послове, саветник

од 2003. до 2005. године

Министарство трговине и услуга -Републичка дирекција за робне резерве,
Одељење за увоз и извоз, саветник

од 1994. до 2005. године

Републичка дирекција за робне резерве
Сектор за набавку, коришћење и обнављање робних резерви, саветник

1994.године

Омладинска задруга „Ушће“, Београд

од 1992. до 1993. године

Пољопривредни комбинат Варварин, инжењер на терену у винограду и хладњачи за воће

Интересовања и активности

Посебно интересовање на унапређењу рада робних резерви и прављења плана и програмна стратешких робних резерви.

Заинтересована за пројекат на унапређењу пољопривредне производње кроз робну размену и давање кредита за пољопривредну производњу који би се враћали кроз робу, а која би била намењена извозу.

 

Милорад Ракоњац

Помоћник директора

Страни језик:

руски,енглески

Датум и место рођења:

21.06.1954.год.,Горње Лопиже, Општина Сјеница

ОБРАЗОВАЊЕ

Основну школу завршио у Горњим Лопижама, Општина Сјеница, Република Србија.

Машинску техничку школу завршио у Земуну.

Дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Магистрирао на Машинском факултету у Београду на одсеку за индустријско инжењерство.

Одбранио докторску дисертацију под насловом „Истраживање и формирање модела за управљање и руковођење при градњи индустријских објеката“ на Машинском факултету у Београду.

РАДНО ИСКУСТВО

Преко 30 година рада на радним местима са високом стручном спремом

ИСКУСТВО У РУКОВОЂЕЊУ

Шеф технологије и управник производње: „ФАСМА“, фабрика арматура, специјалних машина и алата

Технички директор: „ИКАРУС“, фабрика отресака и лимова „MINEL SCHREDER“, Земун

Директор предузећа: „МЕТАЛ“ Београд; Алкон „КРИВАЈА“ДП,Београд; ЈП „Водовод и канализација“, Гроцка; „МЕТЕОР“ доо, Београд; Висока школа за пројектни менаџмент, Београд

ИСКУСТВО У УПРАВЉАЊУ

Председник привременог органа – принудни управник: Предузеће „ЈАВОР“, Београд, у периоду од 1986-1987.год

Председник управног одбора: „ФАСМА“,фабрика арматура, специјалних машина и алата

Члан управног одбора: „ИКЛ“, Београд; „Удружена привреда Гроцке“; ЈКП“Водовод и канализација“, Гроцка

РУКОВОДИЛАЦ НА ПРОЈЕКТИМА

- Привредни пројекти –

Израда више значајних пројеката у привреди :

1) Израда групне технологије за израду регулационих и сигурносних вентила у РО „ФАСМА“

2) Управљање радним налогом у РО „ФАСМА“

3) Примена рачунара у пројектовању и производњи РО „ФАСМА“

4) Управљање производњом, системом контроле квалитета у фабрици отпресака и лимова „ИКАРУС“

5) Управљање системом технолошких процеса у фабрици отпресака и лимова „ИКАРУС“

6) Инвестициони пројекат изградње фабрике декоративних светиљки и стубова „МЕТЕОР“доо, Београд

7) Организација и управљање водоснабдевања Општине Гроцка

НАУЧНИ РАДОВИ

„УВОЂЕЊЕ CAD-CAM СИСТЕМА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА“
(VI Међународна конференција флексибилне технологије)

„УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ ГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СВЕТИЉКИ“
(I Интернационални симпозијум пројект менаџмента , Yupma 97 project magement u Yugoslaviji, стање и перспективе)

„ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА У МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“
(конференција „Јупитер“, Машински факултет Београд, 2004.год.)

„УПРАВЉАЊЕ ГРАДЊОМ ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА“
(VIII Интернационални симпозијум пројект менаџмент, управљање Пројектима у предузетништву, 2004.год.)

„ЦИМ У МАЛИМ И ПРОИЗВОДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“

„ПРОЈЕКТИ И ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ“
(X МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ ПРОЈЕКТ МЕНАЏМЕНТ, 17.05.2006.год. )

„УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА“
(IV Скуп научника и привредника), проф Петар Јовановић, Милорад Ракоњац, Јончев Никола, ФОН, Београд, 2006.год.

„ТРАДИЦИОНАЛНИ И САВРЕМЕНИ МЕНАЏМЕНТ“ НОВА МЕНАЏМЕНТ ПАРАДИГМА
Часопис Менаџмент број 43 Јончев Никола, проф Јовановић Петар, Милорад Ракоњац, ФОН, Београд, 2006.год.

„ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРИМЕНЕ МЕТОДЕ 5 S У ПРОИЗВОДНОМ ПОГОНУ ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕОР АД БЕОГРАД“
(IV скуп научника и привредника) Оливера Кравић, Иван Ракоњац, Милорад Ракоњац, ФОН, Београд, 2006.год.

„ЦИМ СИСТЕМИ У ПРОЦЕСУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА“
33 ЈУПИТЕР конференција са међународним учешћем „Златибор 2007.год.- (зборник радова) др Милорад Ракоњац,проф., Иван Ракоњац,предавач

„КОМПЕТЕНТНОСТ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА“ (ЗБОРНИК РАДОВА) YUPMA 2008
XII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, Златибор 2008.год. др Милорад Ракоњац,проф.

„УПРАВЉАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОЈЕКТА МОНТАЖНЕ ГРАДЊЕ УЗ ПОМОЋ ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА“
(зборник радова) PROCESING 2008 XXI Међународни конгрес о процесној индустрији, Суботица 2008 др Милорад Ракоњац,проф

„ЦИМ –СИСТЕМ МАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ ПРЕДУЗЕЋА“
(зборник радова) ЈУПИТЕР 2008 др Милорад Ракоњац,проф., Иван Ракоњац,предавач

„ИЗБОР ИСПОРУЧИОЦА ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА ПО ЗАХТЕВУ JUS ISO 9001/2001"
(зборник радова) YUPMA 2008 др Милорад Ракоњац,проф

„ИЗРАДА И ТЕСТИРАЊЕ-ФАЗА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОЈЕКТА“,
XIV Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента : Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство, YUPMA 2010, Златибор 14-16 мај 2010 др Зоран Радојевић ред.проф., др Милорад Ракоњац,проф., Иван Ракоњац,предавач

„ДИЗАЈНИРАЊЕ – ФАЗА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОЈЕКТА“
XIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента : Пројектни менаџмент визија и стратешки циљеви, (зборник радова), YUPMA 2009, Златибор 6-8 јун 2009 др Милорад Ракоњац, проф., Иван Ракоњац, дипл.инж.маш.

„МЕСТО, УЛОГА И ЗНАЧАЈ МЕНАЏЕРА У ПРОИЗВОДНОМ СИСТЕМУ“
Крушевац, др Зоран Радојевић др Милорад Ракоњац мастер Иван Ракоњац

КЊИГЕ

Ракоњац М.,Ракоњац И :Управљање пројектом изградње индустријских објеката,
Виша политехничка школа, Београд,2006.год.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Златна значка Културно просветне заједнице Србије 1997.год. за стваралачки допринос у ширењу културе

Признање клуба привредних новинара Србије „Менаџер 2002.године за креативност и пословност“

ИСКУСТВО У ПРЕДАВАЊУ

Професор Високе школе за пројектни менаџмент на групи предмета: Менаџмент, Организација предузећа и Предузетништво

ЗАПОСЛЕН НА РАДНОМ МЕСТУ:

Помоћник директора
Републичкe дирекцијe за робне резерве