13.12.2023.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве

Образац пријаве за конкурс Пријава на конкурс за три радна места врши се на Образцу пријаве који је доступан на:
Служба за управљање кадровима 1/3
Служба за управљање кадровима 2/3
Служба за управљање кадровима 3/3

Листа кандидата за ужи избор

Преузмите обавештење
Уредба о буџетском рачуноводству, Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја, Прописи уз Јавни конкурс на сајту РДРР Правилник о организацији буџетског рачуноводства Републичке дирекције за робне резерве. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Републичкој дирекцији за робне резерве, Закон о хипотеци, Закон о робним резервама, Закон о ПДВ, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, 2023-12-28 - Листа кандидата који улазе у изборни поступак