Републичка дирекција за робне резерве

Републичка дирекција за робне резерве
Дечанска 8а, 11103 Београд, Србија

Директор

Зорица Анђелковић

Контакт

Ана Рапајић

011/3239-993

011/3233-994

011/3239-140

office@rdrr.gov.rs

Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и АОП

Начелник

Недељка Павловић

011/3343-302

nedeljka.pavlovic@rdrr.gov.rs


Одсек за финансијске послове

Шеф одсека

Татјана Малишић

011/3232-668

tatjana.malisic@rdrr.gov.rs


Одсек за рачуноводствене послове

Шеф одсека

Данијела Мијатовић

011/3240-695

danijela.mijatovic@rdrr.gov.rs


Одсек за аутоматску обраду података (АОП)

Шеф одсека

Драган Сретеновић

011/3246-740

dragan.sretenovic@rdrr.gov.rs

Одељење за пољопривредне и прехрамбене производе

Начелник

Снежана Обрадовић

011/3239-052

snezana.obradovic@rdrr.gov.rs


Одсек за пољопривредне и прехрамбене производе Нови Сад

Шеф одсека

Драгица Цајнер

021/526-890

dragica.cajner@rdrr.gov.rs


Одсек за зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла

Шеф одсека

Зоран Мићић

011/ 3238-997

zoran.micic@rdrr.gov.rs


Одсек за производе биљног и минералног порекла

Шеф одсека

Татјана Делић

011/3239-059

tatjana.delic@rdrr.gov.rs

Одељење за правне, кадровске и опште послове

Начелник

Ивона Дупало

011/3349-842

ivona.dupalo@rdrr.gov.rs


Група за правне и својинско правне послове

Руководилац групе

Јелена Поповић

011/3349-844

jelena.popovic@rdrr.gov.rs


Група за људске ресурсе и кадровске послове

Руководилац групе

Милена Трифуновић

011/3241-236

milena.trifunovic@rdrr.gov.rs

Одељење за непрехрамбене производе

Начелник

Јелена Рајић Перић

011/3235-305

jelena.rajicperic@rdrr.gov.rs


Одсек за посебне намене

Шеф одсека

Љиљана Илић

011/3239-992

ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs


Одсек за енергенте и обавезне резерве нафте и деривата нафте

Шеф одсека

Слободан Љубишић

011/3348-724

Одељење за складишта

Начелник

Сања Џогазовић

011/3237-148

sanja.dzogazovic@rdrr.gov.rs


Одсек за одржавање складишта

Шеф одсека

Сандра Јанковић

011/3349-839

sandra.jankovic@rdrr.gov.rs


Одсек за инвестиције

Руководилац групе

Мирослав Вучетић

011/3241-323

miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs


Лице задужено за заштиту података о личности
Одељење за јавне набавке

Начелник

Небојша Димитријевић

011/3343-146

nebojsa.dimitrijevic@rdrr.gov.rs