Конкурси и тендери

2021 2020 2019 2018 2017

Све јавне набавке се објављују на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Наставак продаје товних свиња

Републичка дирекција за робне резерве од 26.07.2021. године наставља продају товних свиња која је објављена под тачком VII у Огласу за прикупљање понуда за продају пољопривредно-прехрамбених производа.

ОБУСТАВА ПРОДАЈЕ ТОВНИХ СВИЊА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А ОБАВЕШТАВА О ОБУСТАВИ ПРОДАЈЕ ТОВНИХ СВИЊА

ПРОДАЈA ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА) На основу Програма републичких робних резерви за 2021. годину ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину