Конкурси и тендери

2021 2020 2019 2018 2017

Све јавне набавке се објављују на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2021. годину

ПРОДАЈA ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА) На основу Програма републичких робних резерви за 2021. годину ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ОБУСТАВА ПРОДАЈЕ ТОВНИХ СВИЊА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А ОБАВЕШТАВА О ОБУСТАВИ ПРОДАЈЕ ТОВНИХ СВИЊА