Руководство

ЗОРИЦА АНЂЕЛКОВИЋ

ДИРЕКТОР


Лични подаци:

Датум и место рођења: 20.06.1965. Крушевац

Брачно стање: удата, мајка једног детета


Образовање: 

Пољопривредни факултет Београд, Одсек за воћарство и виноградарство.

Дипломирани инжењер пољопривреде.

Положен државни испит за рад у државним органима Сертификат службеника за јавне набавке, Лиценцирани службеник за јавне набавке.

Језици: енглески.


Радно искуство:

12. марта 2015.године постављена за вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве 20 година радног искуства на радним местима са високом стручном спремом од 2007. до данас Републичка дирекција за робне резерве, Одељење за јавне набавке, саветник јавне набавке од 2005. до 2007. године Министарство трговине и услуга -Републичка дирекција за робне резерве, Одељење за прехрамбене послове, саветник од 2003. до 2005. године Министарство трговине и услуга -Републичка дирекција за робне резерве, Одељење за увоз и извоз, саветник од 1994. до 2005. године Републичка дирекција за робне резерве Сектор за набавку, коришћење и обнављање робних резерви, саветник 1994.године Омладинска задруга „Ушће“, Београд од 1992. до 1993. године Пољопривредни комбинат Варварин, инжењер на терену у винограду и хладњачи за воће.

Интересовања и активности:

Посебно интересовање на унапређењу рада робних резерви и прављења плана и програмна стратешких робних резерви. Заинтересована за пројекат на унапређењу пољопривредне производње кроз робну размену и давање кредита за пољопривредну производњу који би се враћали кроз робу, а која би била намењена извозу.