Најчешћа питања

Приликом сачињавања Програма рада Републичке дирекције за робне резерве, који се доноси након усвојеног буџета Републике Србије, Дирекција прави билансе стратешких пољопривредних и прехрамбених производа у зависности од расположивих средстава одобрених буџетом. Сваке године се подижу количине основних намирница и тренутно на стању стратешких роба (пшеница, уље, со) има за отприлике два месеца.
Када се појави потреба за интервенцијом на тржишту, са свим ресорним министарствима се прави анализа тржишта и предлажу евентуалне мере, након чега се коначан предлог износи на седници Владе која доноси посебну одлуку.
У складиштима Дирекције се чувају енергенти, метали, део житарица, со, конзерве и друге робе које не подлежу под посебне услове чувања.
Републичка дирекција за робне резерве држи 50% робе у својим складиштима а 50% робе се држи код произвођача, и то зависи од врста роба.Робе које подлежу посебним условима чувања држе се код произвођача.
Робне резерве чине основни пољопривредни и прехрамбени производи, месо у живој стоци, индустријски производи, лекови и санитетски материјал, као и сировине и репродукциони материјал за ове производе.