Тендери и јавне набавке

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Све јавне набавке се објављују на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ - ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ (и то до 4.000 тона меркантилног кукуруза размениће се за товне свиње, и до 6.000 тона за товну јунад ) СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВ

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА ЈН MВ број 29/2017-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА СЕРВИСИРАЊA И ПОПРАВКE СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА ЈН MВ број 28/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 29/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ЈН број 30/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ПОЛИЦЕ И ОРМАНИ ЗА АРХИВИРАЊЕ, ЈН MВ број 21/2017-05

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПЛАТО КОЛА, ЈН MВ број 26/2017-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ПАЈНЕР НОСАЧА, МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И АТИПИЧНИХ ПОЉА РАСПОНА 3м ИЗ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЈН MВ број 27/2017-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА (ПРОДАКТА СИСТЕМ) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 28/2017-06

ЈАВНА НАБАВКА

Одржавање и иновирање пословног програма и администрирање системског софтвера Отворени поступак број: ЈН 27/2017-05

ЈАВНА НАБАВКА

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИКОЛИЦА ЈН БР. 25/2017-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ВАГЕ СА ЧЕЛИЧНИМ МОСТОМ У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 22/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

Јавна набавка услуга- израде пројектне документације за изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкцију Пристана 2 у Смедереву ЈНбр. 19/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ- ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ- ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1 - ГТ ЛОЗНИЦА, ПАРТИЈА 2 - АИК НОВИ ПАЗАР, ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

САНАЦИЈА КРОВА У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ИРИГУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: ЈН МВ 20/2017-06

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТЕМ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ПРИЈЕПОЉУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ДУПЛО ФАЛЦОВАНИ ГЛИНЕНИ ЦРЕП, ЈН бр. 23/2017-02, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА

Опрема за саобраћај, ЈН бр. 21/2017-03, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА

Материјал за саобраћај – гориво ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 19/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА БЕЛОГ ПАСУЉА I КЛАСЕ КАЛИБРАЖЕ 6-9 мм род 2017.године ЈН бр. 17/2017-01-отворени поступак

ЈАВНА НАБАВКА

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА ЈН БР. 14/2017-05, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ЈН БРОЈ 15/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ЛОЗНИЦИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2016-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - Вођење стручног надзора на извођењу радова на санацији и реконструкцији хидрантске мреже на складишту Смедерево у Смедереву ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 18/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – Вођење стручног надзора над извођењем радова на модернизацији управљачких безбедносних система на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 17/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ИНТЕРВЕНИСАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА број ЈН 11/2017-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА И ОДРЖАВАЊА СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1

Јавна набавка

Јавна набавка - Полице и ормани за архивирање, ЈН МВ бр.13/2017-05

ЈАВНА НАБАВКА

Јавна набавка услуге- јодирање кухињске соли, ЈН МВ 14/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 16/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ-ВРБАС ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 15/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

Услуге интернета у Београду и Новом Саду и пренос података Београд-Нови Сад., ЈН МВ бр.11/2017-05;

ЈАВНА НАБАВКА

Дорада семенске пшенице, ЈН бр.10/2017-01; ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ЈАВНА НАБАВКА ГЛАЗИРАНОГ ПИРИНЧА I КЛАСЕ ЈН бр. 8/2017-01-отворени поступак

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 12/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНТРУКЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 10/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

Редовно одржавање и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у складиштима Дирекције ЈН МВ 9/2017-03

ЈАВНА НАБАВКА

За јавну набавку добара – грађевински материјал-дупло фалцовани глинени цреп Отворени поступак број 6/2017-02

OДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ

OДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ЈН МВ 7/2017-03

РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА

РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА - ЈН МВ 8/2017-03

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБА НА СТАЊУ

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБА НА СТАЊУ - ЈН МВ 2/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 05/2017-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (радне станице, штампачи и скенери) ЈН МВ број 4/2017-05

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ ЈН МВ бр. 5/2017-05

ЈАВНА НАБАВКА

ОГЛАС ЗА РАЗМЕНУ 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ЗА 5.555 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈН МВ 6/2017-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НОВИ САД ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 4/2017-03

Јавна набавка добара – канцеларијски материјал

Јавна набавка добара – канцеларијски материјал - ЈН МВ 3/2017-06

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ЈАВНА НАБАВКА услуге

ЈАВНА НАБАВКА услуге - Избор складиштара за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, ЈН број 1/2017-01, по партијама