ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НОВИ САД ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 4/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору