03.07.2024.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве

Образац пријаве за конкурс Пријава на конкурс за четири радна места врши се на Образцу пријаве који је доступан на:
Служба за управљање кадровима 1/4
Служба за управљање кадровима 2/4
Служба за управљање кадровима 3/4
Служба за управљање кадровима 4/4

Преузмите обавештење
Уредба о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности, Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја, Правилник о канцеларијском пословању у РДРР, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Републичкој дирекцији за робне резерве, Закон о робним резервама,