26.03.2021.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ НАБАВКА ДОБАРА – НАТРОН ВЕНТИЛ ВРЕЋА (БР 07/2021-01)

Конкурсна документација