ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

УСЛУГА КОМПЛЕТИРАЊА И СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ГТ БЕОГРАД, ЈНМВ бр. 15/2020-06

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору