ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈНМВ бр. 11/2020-01

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору П2