ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈНМВ бр. 8/2020-01

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за П1 и П3 Одлука о обустави поступка за П2 Обавештење о обустави поступка за П2 Обавештење о закљученом уговору за П1 Обавештење о закљученом уговору за П3