ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2020-03

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору П1 Обавештење о закљученом уговору П2 Обавештење о закљученом уговору П3