ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 5/2020-03

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору