ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ (ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И УНИШТАВАЊЕ КОРОВА), ЈНМВ бр. 3/2020-03

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање бр. 1 Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка