ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ЈН бр. 1/2020-01

Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору П7 Обавештење о закљученом уговору П9 Обавештење о закљученом уговору П11 Обавештење о закљученом уговору П19 Обавештење о закљученом уговору П21 Обавештење о закљученом уговору П22 Обавештење о закљученом уговору П25