ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 2/2020-01

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору