14.06.2023.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичкој дирекцији за робне резерве

Образац пријаве за конкурс Пријава на конкурс врши се на Образцу пријаве који је доступан на: Служба за управљање кадровима

Прописи

Преузмите обавештење
Уредба о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности Уредба о буџетском рачуноводству Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја Правилник о организацији буџетског рачуноводства Правилник о начину припреме, састав. и поднош. финансијских изв. корисника средстава орг. за обав. социјално осигурање буџетских фондова Правилник о канцеларијском пословању Правилник о заједничким критеријума за организовање и станд. и мет. упутства за поступање и изв. интерне ревизије у јавном сектору Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Закон о хипотеци Закон о тајности података Закон о порезу на додату вредност Закон о одбрани Закон о енергетици Закон о државној управи Закон о буџетском систему Закон o робним резервама